Ktl-icon-tai-lieu

Điều chỉnh giá của samsung tại thị trường Việt Nam

Được đăng lên bởi Trương Quang Lực
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHÓM 8. CÂU 16A
1.
2.
3.
4.
5.

Đào Thị Chinh
Phùng Thị Lan Hương
Trương Quang Lực
Lê Thị Thu
Hồ Anh Việt

ĐỀ BÀI : Khi điều chỉnh giá, nhà quản trị marketing nhìn nhận giá ở hai giác độ: (i) giá là
một quyết định kinh doanh (trực tiếp mang lại doanh thu); và (ii) giá là một công cụ
marketing (thị phần, doanh thu, hình ảnh định vị). Hãy phân tích việc điều chỉnh giá của
Samsung trên thị trường Việt Nam

PHẦN I. LÝ THUYẾT
I. Quyết định về điều chỉnh giá
1. Các khái niệm khác nhau về “giá”
- Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa, đồng thời biểu hiện tổng hợp các quan hệ
kinh tế như cung – cầu hàng hóa, tích lũy và tiêu dùng, cạnh tranh
- Thị trường: giá là mối tương quan trao đổi
- Với người mua, giá là chi phí mà phải trả để được quyền sở hữa / sử dụng sản phẩm.
- Với người bán, giá là khoản thu nhập mà họ nhận được nhờ tiêu thụ sản phẩm.
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định điều chỉnh giá
a. Các nhân tố bên trong
-

Các mục tiêu marketing

+ Tồn tại
+ Tối đa hóa lợi nhuận trước mắt
+ Tối đa hóa khối lượng bán ra
+ Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm

+ Mục tiêu khác:


Tạo ra hàng rào ra nhập nhanh



Tạo chỗ đứng cho sản phẩm mới



Bình ổn thị trường

-

Marketing mix

Giá và 3P khác pải có sự đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện được chiến lược định vị và
mục tiêu đã chọn.
-

Chi phí

+ Lợi nhuận = Giá – Chi phí
+ Chi phí là yếu tố quyết định giới hạn thấp nhất của giá
+ Khi doanh nghiệp kiểm soát được chi phí, xác định được lãi/lỗ từng loại sản phẩm, doanh
nghiệp sẽ chủ động điều chỉnh giá để thu được lợi nhuận cao nhất.
-

Các nhân tố khác

+ Đặc trưng của sản phẩm: độc đáo, đồng nhất, tính thời vụ, tính dễ hỏng.
+ Các giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm
+ Thẩm quyền của ban giam đốc.
b. Các nhân tố bên ngoài
-

Đặc điểm của thị trường và cầu

+ Quan hệ giữa cầu và giá sản phẩm: tỷ lệ thuận, cũng có trường hợp ngoại lệ
+ Độ nhạy cảm về giá/độ co giãn của cầu theo giá ( ED )


ED >= 1: không co giãn , tăng giá => tăng doanh thu



ED < 1: co giãn, tăng giá => giảm doanh thu

ED = (% ∆Q/%∆P) = [(Q2 – Q1)/(Q2 + Q1)]/[(P2 – P1)/(P2+P1)]
+ Yếu tố tâm lý khách hàng:


Giá căng cao thì chất lượng càng cao



Xu hướng hoài nghi về mức giá so với chất lượng khi khách hàng không có đủ thông tin



So sánh với sản phẩm cùng loại



Giá tâm lý: 199.990đ và 200.000đ

-

Cạnh tranh

+ Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: chấp nhận và bán theo giá thị trường
+ Thị trường độc quyền: nếu chịu sự quản lý của nhà nước, doanh nghiệp bán theo giá quy định.
...
NHÓM 8. CÂU 16A
1. Đào Thị Chinh
2. Phùng Thị Lan Hương
3. Trương Quang Lực
4. Lê Thị Thu
5. Hồ Anh Việt
ĐỀ BÀI : Khi điều chỉnh giá, nhà quản trị marketing nhìn nhận giá ở hai giác độ: (i) giá là
một quyết định kinh doanh (trực tiếp mang lại doanh thu); và (ii) giá là một công cụ
marketing (thị phần, doanh thu, hình ảnh định vị). Hãy phân tích việc điều chỉnh giá của
Samsung trên thị trường Việt Nam
PHẦN I. LÝ THUYẾT
I. Quyết định về điều chỉnh giá
1. Các khái niệm khác nhau về “giá”
- Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa, đồng thời biểu hiện tổng hợp các quan hệ
kinh tế như cung – cầu hàng hóa, tích lũy và tiêu dùng, cạnh tranh
- Thị trường: giá là mối tương quan trao đổi
- Với người mua, giá là chi phí mà phải trả để được quyền sở hữa / sử dụng sản phẩm.
- Với người bán, giá là khoản thu nhập mà họ nhận được nhờ tiêu thụ sản phẩm.
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định điều chỉnh giá
a. Các nhân tố bên trong
- Các mục tiêu marketing
+ Tồn tại
+ Tối đa hóa lợi nhuận trước mắt
+ Tối đa hóa khối lượng bán ra
+ Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm
Điều chỉnh giá của samsung tại thị trường Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều chỉnh giá của samsung tại thị trường Việt Nam - Người đăng: Trương Quang Lực
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Điều chỉnh giá của samsung tại thị trường Việt Nam 9 10 298