Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Marketing công nghiệp

Được đăng lên bởi ntanh251293
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN

ĐỀ ÁN

MARKETING CÔNG NGHIỆP
Đề tài: “Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm Giả da PVC của Công ty
cổ phần nhựa Rạng Đông năm 2015”

Giảng viên hướng dẫn

: Th.s Đàm Nguyễn Anh Khoa

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Tuấn Anh

Lớp

: 11 QLCN

Đề án Marketing công nghiệp

GVHD: Th.s Đàm Nguyễn Anh Khoa

Đà Nẵng, Tháng 12/2014

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế hiện đại, Marketing đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với
tất cả doanh nghiệp trên toàn cầu. Nó không chỉ là một chức năng trong hoạt động
kinh doanh mà còn đóng vai trò một triết lý dẫn dắt toàn bộ hoạt động của doanh
nghiệp trong việc phát hiện, đáp ứng và làm thõa mãn nhu cầu khách hàng. Việc xây
dựng kế hoạch Marketing vì vậy cũng trở nên thực sự cần thiết, giúp doanh nghiệp
đưa ra được các chinh sách cụ thể về sản phẩm, giá, xúc tiến thương mại và đối phó
với những biến động của thị trường.
Nhận thấy rằng sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc trước hết vào
sự đúng đắn của chiến lược marketing đề ra. Nhờ có xây dựng chiến lược marketing
mà doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi trong hoạt động kinh doanh, thấy
được muôn vàn cơ hội tìm đến nhưng cũng đầy cạm bẫy và rủi ro. Và qua đó doanh
nghiệp có những biện pháp nhất định cũng như sử dụng hiệu quả nguồn lực của mình
để phát triển doanh nghiệp. Xuất phát từ lý do đó, em quyết định chọn đề tài: “ Xây
dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm Giả da PVC của công ty cổ phần nhựa Rạng
Đông năm 2015”.
Do thời gian nghiên cứu có hạn, vốn kiến thức còn hạn chế nên bài viết khó tránh
khỏi những sai sót kính mong thầy và các bạn thông cảm. Em rất mong nhận được ý
kiến đóng góp, nhận xét đánh giá để bài viết hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm
ơn thầy Đàm Nguyễn Anh Khoa và cô Nguyễn Thị Thu Thủy đã giảng dạy và trang bị

SVTH: Nguyễn Tuấn Anh

Page 1

Đề án Marketing công nghiệp

GVHD: Th.s Đàm Nguyễn Anh Khoa

những kiến thức cơ bản, đồng thời tận tình hướng dẫn, hỗ trợ để em hoàn thành đề án
này.
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Tuấn Anh

Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY RẠNG ĐÔNG (RDP)
Giới thiệu về công ty Rạng Đông.

1.1.

1.1.1. Giới thiệu chung.

Công ty Cổ phần nhựa Rạng Đông tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Viễn
Đông Pháp, được thành lập năm 1960, là một trong những doanh nghiệp lớn nhất
Đông Dương, nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á. Công ty có trụ sở chính đặt tại số
190 ...




 !
"#$%&
 !"#$%&'(
%'()*%+(,-.()/0( &,12$3)456((,,78
9%(,*%+(#,:;,%<(& )456(4=((,
.> & ??
Đồ án Marketing công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Marketing công nghiệp - Người đăng: ntanh251293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Đồ án Marketing công nghiệp 9 10 718