Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án : Quản lý nhà hàng

Được đăng lên bởi sonnguyen2883-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2710 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Đồ án : Quản lý nhà hàng

GVHD: Thạc sĩ Vũ Đình Hồng

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa được xem là một trong những yếu tố
mang tính quyết định trong cuộc sống hàng ngày, nó đóng vai trò hết sức quan trọng , có thể tạo
ra những bước đột phá mạnh mẽ. Việc xây dựng các phần mềm quản lý để hỗ trợ cho công việc
kinh doanh là một yêu cầu tất yếu. Việc quản lý một nhà hàng sẽ trở nên dễ dàng, trôi chảy hơn
nếu có sự hỗ trợ của một phần mềm quản lý, đó là lý do để chúng em thực hiện đề tài “ quản lý
nhà hàng” với phương pháp hướng đối tượng.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Đình Hồng đã cung cấp cho chúng em những kiến thức cần
thiết cũng như tinh thần học tập độc lập và sáng tạo trong môn học này.
Trong quá trình thực hiện đồ án , mặc dù đã cố gắng hết sức song do thời gian và khả năng có hạn nên
chúng em không thể tránh khỏi những thiếu sót Vì vậy , chúng em mong nhận được sự thông cảm
, chỉ bảo và giúp đỡ của thầy .
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy.

TP HCM, ngày 8/3/2014

1
Nguyễn Hữu Thắng - 51123044

Đồ án : Quản lý nhà hàng
I.

GVHD: Thạc sĩ Vũ Đình Hồng

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN :
Quy trình nghiệp vụ:

 Khi khách vào nhà hàng, nhân viên phục vụ tiếp đón và mời khách vào bàn, Khi
khách gọi đồ ăn hoặc thức uống , nhân viên phục vụ sẽ kiểm tra thông tin món
ăn, thông báo cho khách nếu món ăn đã hết, sau đó ghi lại thành 2 bản, 1 bản
giao cho nhà bếp, 1 bản để tại quầy thu ngân. Trên phiếu mỗi phiếu gọi món
ngoài tên món ăn còn có ghi số bàn, ngày, tên nhân viên. Nếu khách gọi thêm
món thì nhân viên ghi thêm 1 phiếu mới vẫn ghi số bàn, ngày, tên nhân viên.
 Nhân viên thu ngân nhập thông tin trên phiếu gọi món vào máy tính, in ra hóa
đơn. Trên hóa đơn thanh toán có ghi tên các món ăn, số tiền, ngày giờ thanh toán
và tên nhân viên order.
 Người quản lý có nhiệm vụ quản lý các nhân viên. Cập nhật thông tin món ăn
( còn hay hết) từ bộ phận bếp cho các nhân viên phục vụ. Tổng hợp doanh thu
hàng ngày, hàng tháng để báo cáo lại cho cấp trên.
Mô tả bài toán:
Quản lý sẽ nhập thông tin thực đơn (đồ ăn hoặc đồ uống) và nhân viên làm việc
trong nhà hàng vào hệ thống chương trình. Thông tin thực đơn gồm có: mã thực đơn,
tên thực đơn, đơn giá, đơn vị tính, mô tả, ghi chú. Thông tin nhân viên bao gồm: mã
nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu, quyền, công việc. Quản
lý có quyền phân công, và sắp xếp nhân viên vào các ca khác nhau để đạt hiệu quả tốt
nhất.
Khi khách yêu cầu gọi món, ...
Đồ án : Quản lý nhà hàng GVHD: Thạc sĩ Vũ Đình Hồng
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa được xem là một trong những yếu tố
mang tính quyết định trong cuộc sống hàng ngày, nó đóng vai trò hết sức quan trọng , có thể tạo
ra những bước đột phá mạnh mẽ. Việc xây dựng các phần mềm quản lý để hỗ trợ cho công việc
kinh doanh là một yêu cầu tất yếu. Việc quản lý một nhà hàng sẽ trở nên dễ dàng, trôi chảy hơn
nếu có sự hỗ trợ của một phần mềm quản lý, đó là lý do để chúng em thực hiện đề tài “ quản lý
nhà hàng” với phương pháp hướng đối tượng.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Đình Hồng đã cung cấp cho chúng em những kiến thức cần
thiết cũng như tinh thần học tập độc lập và sáng tạo trong môn học này.
Trong quá trình thực hiện đồ án , mặc dù đã cố gắng hết sức song do thời gian và khả năng có hạn nên
chúng em không thể tránh khỏi những thiếu sót Vì vậy , chúng em mong nhận được sự thông cảm
, chỉ bảo và giúp đỡ của thầy .
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy.
TP HCM, ngày 8/3/2014
1
Nguyễn Hữu Thắng - 51123044
Đồ án : Quản lý nhà hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án : Quản lý nhà hàng - Người đăng: sonnguyen2883-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đồ án : Quản lý nhà hàng 9 10 402