Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi nguyentrankhanhtram0911
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÃI SUẤT VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT
TRONG VIỆC ĐIỀU TIẾT NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Đồántàichínhtiềntệ
Lớp12DTC16

Tómtắt

Tầmquantrọngcủalãisuấtđốivớinềnkinhtếhiệnnay
Kháiniệmlãisuấtvàcácphươngphápđolường.
ChínhsáchlãisuấtchủyếuởViệtNam.
Cáccơchếtácđộnglênlãisuất
Ưuđiểmvàhạnchếcủachínhsáchlãisuất.
Giảiphápđểhoànthiệnchínhsách.

Phương Pháp Định Tính

Giớithiệu



Tầmquantrọngcủalãisuấtđốivớinềnkinhtế

Lãisuấtlàcôngcụđiềuhànhchínhsáchtiềntệđóngvaitrònhưmộtđònbẩykinhtế,cóảnhhưởngtrựctiếpđếncác
doanhnghiệp,cánhân.
-Lãisuấtlàcôngcụtíchcựctrongpháttriểnnềnkinhtế,đồngthờikiềmhãmsựpháttriển.

- Lãisuất là công cụ được lựa chọn để kiểm soát lạm phát mục tiêu và kiểm soát các kì vọng lạm
phát hữu hiệu

Giớithiệu



Lãi suất tác động đến nền kinh tế Việt Nam

Thị trường chứng khoán

Thị trường bất động sản

Tỷ giá hối đoái

Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu



Khái niệm

Lãi suất là tỷ lệ phần trăm giữa tiền lãitrênmột số lượng tiền nhất địnhtrongmột khoảng thời gian đã
thỏathuận.



Vai trò

Lãi suất là nhân tố quan trọng quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM và khách hàng.
Nếulãi suất hợp lí sẽ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hòa phát triển và ngược
lại.
Bởivậy, lãi suất vừa là công cụ quản lí vĩ mô của Nhà nước, vừa là công cụ điều hành vi mô của các
NHTM

Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu



Phương pháp đo lường
 

Lãi suất đơn
 

Lãi suất tích hợp

i =– 1

t

Lãi suấthoàn vốn



Trường hợp thời hạn tín dụng là n năm
 

 

n=.
Trong đó: PV là giá trị hiện tại
FV là giá trị tương lai sẽ được thanh toán

n

= .

n

Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Lãi suất hoàn vốn



Trường hợp những khoản tín dụng trả từng phần cố định vào thời điểm cuối mỗi năm trong suốt
thời kì tín dụng
 

=+++ …+

Trong đó: CF là khoản tiền thanh toán hàng năm



Đối với trái phiếu Coupon
 

=++ … ++

Trong đó: C là số tiền Coupon cố định nhận được hàng năm
F là số tiền vốnnhận vàonăm cuối cùngkìhạn

Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa



Trường hợp tỷ lệ lạm phát (ii) không lớn hơn 10%
 

Trong đó: irlà lãi suất thực
inlà lãi suất danh nghĩa
iilà tỷ lệ lạm phát
Trườnghợp tỷ lệ lạm phát iicao hơn 10%



 

ir=

Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Lãi suấtvà tỷ suất lợi tức



Lãisuất: tỷlệ phần trăm của số tiền lãi trên số tiền vốn cho vay



Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ phần trăm của số thu nhập của người có vốn trên tổng số vốn anh ta đã đưa
vào sử dụng

N...
LÃI SUẤT VÀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT
TRONG VIỆC ĐIỀU TIẾT NỀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM
Đồántàichínhtiềnt
Lớp12DTC16
Đồ án tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tài chính tiền tệ - Người đăng: nguyentrankhanhtram0911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đồ án tài chính tiền tệ 9 10 91