Ktl-icon-tai-lieu

Đô la hóa

Được đăng lên bởi Thomas Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÔLA HÓA LÀ GÌ?
Đô la hóa là tình trạng mà tỉ trọng tiền gửi bằng ngoại tệ chiếm trên 30% trong tổng khối tiền tệ mở
rộng bao gồm: tiền mặt trong lưu thông, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi ngoại
tệ.
Đô la hóa được phân ra làm 3 loại như sau:

1.

Đô la hóa không chính thức là trường hợp đồng đô la được sử dụng rộng rãi trong
nền kinh tế, mặc dù không được quốc gia đó chính thức thừa nhận. Ở những nước có
nền kinh tế bị đô la hóa không chính thức, phần lớn người dân đã quen với việc sử dụng
đồng đô la nhưng Chính phủ vẫn cấm niêm yết giá hàng hóa bằng đô la, cấm dùng đô la
đối với hầu hết giao dịch trong nước.

2.

Đô la hóa bán chính thức hay còn gọi là đô la hóa từng phần là tình trạng đồng đô la
ư được sử dụng như một đơn vị kế toán, phương tiện trao đổi, dự trữ giá trị và phương
tiện thanh toán trong khi đồng nội tệ vẫn tồn tại và lưu thông. Đồng đô la có chức năng
như một đồng tiền hợp pháp thứ hai của nền kinh tế. Các nước ở tình trạng này vẫn duy
trì một Ngân hàng Trung ương để thực hiện chính sách tiền tệ của họ.

3.

Đô la hóa chính thức hay còn gọi là đô la hóa hoàn toàn xảy ra khi đồng ngoại tệ là
đồng tiền hợp pháp duy nhất được lưu hành. Nghĩa là đồng ngoại tệ không chỉ được sẻ
dụng hợp pháp trong các hợp đồng giữa các bên tư nhân mà còn hợp pháp trong các
khoản thanh toán của Chính phủ. Nếu đồng ngoại tệ còn tồn tại thì nó chỉ có vai trò thứ
yếu và thường chỉ là đồng tiền xu hay các đồng tiền mệnh giá nhỏ. Thông thường, các
nước chỉ áp dụng đô la hóa chính thức khi đã thất bại trong việc thực thi các chương
trình ổn định kinh tế.

TÌNH TRẠNG ĐÔLA HÓA Ở VIỆT NAM
Ở Việt Nam, theo thống kê, tỉ lệ Đô la hóa luôn ở mức trên 20% trong khi tỷ lệ này ở các nước trong
khu vực thấp hơn rất nhiều, như: Indonesia, Thái Lan, Malaysia...chỉ khoảng 7-10%.
Những năm qua, lượng tiền gửi tuyệt đối bằng USD tại các ngân hàng đã không ngừng tăng lên,
đặc biệt là ở hệ thống ngân hàng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với
nguồn vốn ngoại tệ đồ sộ đó, các ngân hàng thường có hai cách lựa chọn:


Một là: đem gửi ở ngân hàng nước ngoài - những nước có lãi suất tiết kiệm bằng đồng
USD cao hơn trong nước để kiếm lời bằng chênh lệch lãi suất hoặc thực hiện nghiệp vụ
kinh doanh ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ quốc tế;



Hai là: đầu tư và cho các doanh nghiệp trong nước vay.

Cách thứ nhất buộc các ngân hàng phải có một lượng USD tương đối lớn, song, hiệu quả kinh tế
không cao, lại luôn tiềm tàng nhiều rủi ro do giá USD tr...
ĐÔLA HÓA LÀ GÌ?
Đô la hóa là tình trạng mà tỉ trọng tiền gửi bằng ngoại tệ chiếm trên 30% trong tổng khối tiền tệ mở
rộng bao gồm: tiền mặt trong lưu thông, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi ngoại
tệ.
Đô la hóa được phân ra làm 3 loại như sau:
1. Đô la hóa không chính thức là trường hợp đồng đô la được sử dụng rộng rãi trong
nền kinh tế, mặc dù không được quốc gia đó chính thức thừa nhận. Ở những nước có
nền kinh tế bị đô la hóa không chính thức, phần lớn người dân đã quen với việc sử dụng
đồng đô la nhưng Chính phủ vẫn cấm niêm yết giá hàng hóa bằng đô la, cấm dùng đô la
đối với hầu hết giao dịch trong nước.
2. Đô la hóa bán chính thức hay còn gọi là đô la hóa từng phần là tình trạng đồng đô la
ư được sử dụng như một đơn vị kế toán, phương tiện trao đổi, dự trữ giá trị và phương
tiện thanh toán trong khi đồng nội tệ vẫn tồn tại và lưu thông. Đồng đô la có chức năng
như một đồng tiền hợp pháp thứ hai của nền kinh tế. Các nước ở tình trạng này vẫn duy
trì một Ngân hàng Trung ương để thực hiện chính sách tiền tệ của họ.
3. Đô la hóa chính thức hay còn gọi là đô la hóa hoàn toàn xảy ra khi đồng ngoại tệ là
đồng tiền hợp pháp duy nhất được lưu hành. Nghĩa là đồng ngoại tệ không chỉ được sẻ
dụng hợp pháp trong các hợp đồng giữa các bên tư nhân mà còn hợp pháp trong các
khoản thanh toán của Chính phủ. Nếu đồng ngoại tệ còn tồn tại thì nó chỉ có vai trò thứ
yếu và thường chỉ là đồng tiền xu hay các đồng tiền mệnh giá nhỏ. Thông thường, các
nước chỉ áp dụng đô la hóa chính thức khi đã thất bại trong việc thực thi các chương
trình ổn định kinh tế.
TÌNH TRẠNG ĐÔLA HÓA Ở VIỆT NAM
Ở Việt Nam, theo thống kê, tỉ lệ Đô la hóa luôn ở mức trên 20% trong khi tỷ lệ này ở các nước trong
khu vực thấp hơn rất nhiều, như: Indonesia, Thái Lan, Malaysia...chỉ khoảng 7-10%.
Những năm qua, lượng tiền gửi tuyệt đối bằng USD tại các ngân hàng đã không ngừng tăng lên,
đặc biệt là ở hệ thống ngân hàng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với
nguồn vốn ngoại tệ đồ sộ đó, các ngân hàng thường có hai cách lựa chọn:
Một là: đem gửi ở ngân hàng nước ngoài - những nước có lãi suất tiết kiệm bằng đồng
USD cao hơn trong nước để kiếm lời bằng chênh lệch lãi suất hoặc thực hiện nghiệp vụ
kinh doanh ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ quốc tế;
Hai là: đầu tư và cho các doanh nghiệp trong nước vay.
Cách thứ nhất buộc các ngân hàng phải có một lượng USD tương đối lớn, song, hiệu quả kinh tế
không cao, lại luôn tiềm tàng nhiều rủi ro do giá USD trên thị trường thế giới luôn biến đổi thất
thường. Điển hình là việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã từng có giai đoạn bị
thua lỗ hàng chục triệu USD do kinh doanh ngoại tệ. Chính vì vậy mà các ngân hàng thường thực
hiện theo cách thứ hai: đầu tư cho vay trong nước, và chính điều này đã làm gia tăng các giao dịch,
thanh toán bằng USD trên nhiều loại thị trường. Điều này không những đẩy nhanh quá trình đô la
Đô la hóa - Trang 2
Đô la hóa - Người đăng: Thomas Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đô la hóa 9 10 913