Ktl-icon-tai-lieu

Đô la hoá

Được đăng lên bởi Heo Phương Nam
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÔ LA HÓA
Lớp: 11DTM1
Nhóm: 3
GVHD: Cô. Chu Thị Thanh Trang

THÀNH VIÊN NHÓM

1.

NguyễnTrâmAnh

8.

NguyễnThịBíchThảo

2.

NgôQuangHiếu

9.

NguyễnHoàngThịnh

3.

TrầnNgọcHuy

10. ĐàoThịViếtThịnh

4.

PhanHuỳnh

11. NguyễnNgọcAnhThư

5.

NguyễnPhươngNam

12. HuỳnhAnhTrúc

6.

NguyễnThịMỹLinh

13. HuỳnhAnhVy

7.

PhạmQuangTân

14. NguyễnLêHuyềnVy

15/4/2014

11DTM1-Nhóm 3

2

Chương I: Những vấn đề chung về ĐLH

Chương II: Thực trạng ĐLH ở VN

Chương III: Giải pháp hạn chế ĐLH ở
VN

3

15/4/2014

11DTM1-Nhóm 3

Chương I: Những vấn đề chung về ĐLH







Tổng quan về ĐLH
Nguyên nhân dẫn đến ĐLH
Tác động của ĐLH
Các biện pháp hạn chế ĐLH
Kinh nghiệm hạn chế ĐLH của một số
nước trên thế giới

4

15/4/2014

11DTM1-Nhóm 3

CHƯƠNG1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÔLA HÓA (ĐLH)

1.1TổngquanvềĐLH
1.1.1Kháiniệm
Trongmộtnềnkinhtếkhingoạitệđượcsửdụngmộtcáchrộngr
ãithaythếchođồngbảntệtrongtoànbộhoặcmộtsốchứcnăngti
ềntệ,nềnkinhtếđóbịcoilàđôlahoá(ĐLH)toànbộhoặcmộtph
ần.

Hiện nay, nói đến ĐLH, người ta chỉnghĩ đến một đồng tiền duy nhất đó là Đôla
Mỹ (USD)
15/4/2014

11DTM1-Nhóm 3

5

CHƯƠNG1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÔLA HÓA (ĐLH)

1.1TổngquanvềĐLH
1.1.1Kháiniệm

Mức độ sử dụng ngoại tệ để thay thế các chức năng của nội tệthể hiệndưới 2 dạng



Sựthaythếtàisản



Sựthaythếtiềntệ

15/4/2014

11DTM1-Nhóm 3

6

CHƯƠNG1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÔLA HÓA (ĐLH)

1.1TổngquanvềĐLH
1.1.1Kháiniệm



Mức độ đô lá hóa được xác định bằng tỷ trọng:

Mộtnềnkinhtếđượccoilàcótìnhtrạngđôlahoácaokhimàtỷtrọngtiềngửibằngngoạit
ệchiếmtừ30%trởlêntrongtổngkhốitiềntệmởrộng

15/4/2014

11DTM1-Nhóm 3

7

CHƯƠNG1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÔLA HÓA (ĐLH)

1.1TổngquanvềĐLH
1.1.2Phânloại

ĐLHthaythếtàisản

 Căncứvàolượngđôlanằmngoàihệthố
ngngânhàngđượcdânchúngcấtgiữvà
thanhtoántrongxãhội(ĐLHtrongxãh

ĐLHphươngtiệnthanhtoán

ội).
ĐLHđịnhgiá,niêmyếtgiá

15/4/2014

11DTM1-Nhóm 3

8

CHƯƠNG1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÔLA HÓA (ĐLH)

1.1TổngquanvềĐLH
1.1.2Phânloại

 ĐLHchính thức (hoàn toàn)
.



 ĐLHtừng phần
CăncứvàotỷlệFCD/M2vàtháiđộcủa
quốcgiađóđốivớiviệcthừanhậnhayk
hôngthừanhận

15/4/2014

11DTM1-Nhóm 3



ĐLHkhông chính thức



ĐLHbán chính thức

9

CHƯƠNG1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÔLA HÓA (ĐLH)

1.2NguyênnhândẫnđếnĐLH



Nguyênnhânchủquan

Theo chínhphủ các quốc gia này,việc chấp nhận một đồng tiền ngoại tệ mạnh là tiền tệ, seđảmbảo giá
trị đồng tiềncũng như tài sản quốc gia ổn định qua các thời kỳ vì tỷ lệ lạm phát của các quốc gia sở hữu
ngoại tệ mạnh tương đối thấp, tốc độ tăng trưởng kinh t...



Đô la hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đô la hoá - Người đăng: Heo Phương Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Đô la hoá 9 10 252