Ktl-icon-tai-lieu

Đôla hóa

Được đăng lên bởi cn4929
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1956 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................ 2
CHƯƠNG 1: .......................................................................................... 3
KHÁI QUÁT VỀ ĐÔ LA HOÁ............................................................3
1.Khái niệm:...................................................................................................3
2. Phân loại:....................................................................................................4
3.Tác động của Đô la hoá tới nền kinh tế:...................................................5
4. Nguyên nhân dẫn tới đô la hoá nền kinh tế:...........................................8
5. Những nước đã tiến hành Đô La hoá:......................................................9
5.1. Panama..............................................................................................9
5.2. Ecuador...........................................................................................10
5.3. El Salvador......................................................................................10
5.4. Các trường hợp khác.....................................................................11

CHƯƠNG 2: ........................................................................................ 12
THỰC TRẠNG ĐÔ LA HOÁ Ở VIỆT NAM....................................12
1. Thực trạng đôla hoá ở Việt Nam:...........................................................12
2. Nguyên nhân dẫn đến đôla hoá ở Việt Nam:........................................21

CHƯƠNG 3:......................................................................................... 23
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ ĐÔLA HÓA TẠI VIỆT NAM...................23
1. Tạo môi trường đầu tư trong nước có khả năng hấp thụ được số vốn
ngoại tệ hiện có trong dân bằng những biện pháp :.................................24
2. Những giải pháp trong lĩnh vực tiền tệ ................................................24
4. Các giải pháp trong chính sách quản lý ngoại hối................................26

KẾT LUẬN........................................................................................... 28

1

LỜI NÓI ĐẦU
“Ngoại tệ hóa” hay “Đô la hoá” là tình trạng khó tránh khỏi đối với các
nước có xuất phát điểm thấp, đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế và
đẩy mạnh hội nhập quốc tế như Việt Nam. Tâm lý lo ngại về lạm phát, về sự
mất giá của đồng nội tệ, thói quen sử dụng tiền mặt trong giao dịch... không thể
một sớm, ...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................2
CHƯƠNG 1: .......................................................................................... 3
KHÁI QUÁT VỀ ĐÔ LA HOÁ............................................................3
1.Khái niệm:...................................................................................................3
2. Phân loại:....................................................................................................4
3.Tác động của Đô la hoá tới nền kinh tế:...................................................5
4. Nguyên nhân dẫn tới đô la hoá nền kinh tế:...........................................8
5. Những nước đã tiến hành Đô La hoá:......................................................9
5.1. Panama..............................................................................................9
5.2. Ecuador...........................................................................................10
5.3. El Salvador......................................................................................10
5.4. Các trường hợp khác.....................................................................11
CHƯƠNG 2: ........................................................................................12
THỰC TRẠNG ĐÔ LA HOÁ Ở VIỆT NAM....................................12
1. Thực trạng đôla hoá ở Việt Nam:...........................................................12
2. Nguyên nhân dẫn đến đôla hoá ở Việt Nam:........................................21
CHƯƠNG 3:.........................................................................................23
GIẢI PHÁP HẠN CHẾ ĐÔLA HÓA TẠI VIỆT NAM...................23
1. Tạo môi trường đầu trong nước khả năng hấp thụ được số vốn
ngoại tệ hiện có trong dân bằng những biện pháp :.................................24
2. Những giải pháp trong lĩnh vực tiền tệ ................................................24
4. Các giải pháp trong chính sách quản lý ngoại hối................................26
KẾT LUẬN........................................................................................... 28
1
Đôla hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đôla hóa - Người đăng: cn4929
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đôla hóa 9 10 99