Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT GẠCH KO NUNG

Được đăng lên bởi LeCuong Dno
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY TNHH GKN
ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ ÁN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG THEO CÔNG NGHỆ MỚI
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ MỞ RỘNG SẢN XUẤT VÀ ĐỔI
MỚI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG:
1) Tình hình sản xuất và kinh doanh gạch xây trong thời gian qua:
Gạch xây là loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong mọi công trình xây
dựng và cũng được phát triển sản xuất khắp đất nước từ các thành phố đến nông
thôn, miền núi. Gạch xây đã phát triển nhanh chóng từ các lò gạch hoàn toàn thủ
công sản xuất gạch đặc tiến đến sản xuất gạch rỗng lò nung kiểu đứng và lò tuynen
đùn ép chân không. Từ năm 2000 đến năm 2007 sản lượng gạch xây tăng từ 9 tỉ
viên lên 22 tỉ viên. Dự kiến đến năm 2015 là 32 tỉ viên và đến năm 2020 sẽ tăng
lên 42 tỉ viên. Trong những năm qua, sản xuất gạch đất sét nung với khối lượng
lớn đã đáp ứng nhu cầu xây dựng là một thành quả đáng tự hào, nhưng đồng thời
cũng thể hiện một số nhược điểm sau:
- Tiêu tốn một lượng đất sét dẻo khổng lồ, để sản xuất 1000 viên gạch tiêu
chuẩn tiêu tốn trung bình 1,5m3 đất sét, tuỳ theo gạch đặc hay rỗng. Nếu lấy trung
bình khai thác 1m2 đất được 2m3 đất sét làm gạch nung thì diện tích đất khai thác
bình quân mỗi năm mất 2.500 ha, dự tính tính riêng năm 2020 mất 3.150 ha đất
canh tác, tiêu tốn tới 6,3 triệu tấn than đá; thải ra bầu khí quyển một lượng lớn khí
thải độc hại CO2, SO2 ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khoẻ con người, giảm
năng suất cây trồng;
- Gạch nung có kích thước nhỏ tốn công xây, tốn nhiều vữa trát không còn
phù hợp với các công trình cao tầng, vì thế các nước phát triển đã giảm dần sản
xuất gạch đất sét nung xuống còn 30% - 50%, chuyển sang sản xuất VLXD không
nung chiếm 50-70% sản lượng vật liệu xây.
Tỉnh Đắk Nông trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá
cao, nhu cầu xây dựng cơ bản rất lớn, lượng gạch nung theo dự báo năm 2015
khoảng 200 triệu viên, tiêu tốn một khối lượng lớn đất canh tác, củi gỗ và than đá.
Bên cạnh đó, do có diện tích tự nhiên lớn (6.514 Km 2) địa hình phức tạp chủ yếu là
đồi núi cao, giao thông không thuận lợi, vùng sản xuất gạch nung tập trung chủ
yếu tại hai huyện Krông Nô và Cư Jút cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa (thị trường
tiêu thụ lớn nhất) từ 100 đến 120 km đường bộ, phải phụ thuộc rất nhiều vào
phương tiện vận tải đường bộ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống đường giao
thông của tỉnh.
Tại Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của UBND
tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xâ...
CÔNG TY TNHH GKN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẮK NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG THEO CÔNG NGHỆ MỚI
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ MỞ RỘNG SẢN XUẤT VÀ ĐỔI
MỚI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG:
1) Tình hình sản xuất và kinh doanh gạch xây trong thời gian qua:
Gạch xây loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong mọi công trình y
dựng ng được phát triển sản xuất khắp đất nước từ các thành phố đến nông
thôn, miền núi. Gạch xây đã phát triển nhanh chóng từ các gạch hoàn toàn thủ
công sản xuất gạch đặc tiến đến sản xuất gạch rỗng lò nung kiểu đứng và lò tuynen
đùn ép chân không. Từ năm 2000 đến năm 2007 sản lượng gạch xây tăng từ 9 tỉ
viên lên 22 tỉ viên. Dự kiến đến năm 2015 32 tỉ viên đến năm 2020 sẽ tăng
lên 42 tỉ viên. Trong những năm qua, sản xuất gạch đất sét nung với khối lượng
lớn đã đáp ứng nhu cầu xây dựng một thành quả đáng tự hào, nhưng đồng thời
cũng thể hiện một số nhược điểm sau:
- Tiêu tốn một lượng đất sét dẻo khổng lồ, đ sản xuất 1000 viên gạch tiêu
chuẩn tiêu tốn trung bình 1,5m
3
đất sét, tuỳ theo gạch đặc hay rỗng. Nếu lấy trung
bình khai thác 1m
2
đất được 2m
3
đất sét làm gạch nung thì diện tích đất khai thác
bình quân mỗi năm mất 2.500 ha, dự tính nh riêng năm 2020 mất 3.150 ha đất
canh tác, tiêu tốn tới 6,3 triệu tấn than đá; thải ra bầu khí quyển một lượng lớn khí
thải độc hại CO2, SO2 ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khoẻ con người, giảm
năng suất cây trồng;
- Gạch nung kích thước nhỏ tốn công xây, tốn nhiều vữa trát không còn
phù hợp với các ng trình cao tầng, vì thế các nước phát triển đã giảm dần sản
xuất gạch đất sét nung xuống còn 30% - 50%, chuyển sang sản xuất VLXD không
nung chiếm 50-70% sản lượng vật liệu xây.
Tỉnh Đắk Nông trong những năm gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế khá
cao, nhu cầu xây dựng bản rất lớn, lượng gạch nung theo dự báo năm 2015
khoảng 200 triệu viên, tiêu tốn một khối lượng lớn đất canh tác, củi gỗ than đá.
Bên cạnh đó, do có diện tích tự nhiên lớn (6.514 Km
2
) địa hình phức tạp chủ yếu là
đồi núi cao, giao thông không thuận lợi, vùng sản xuất gạch nung tập trung chủ
yếu tại hai huyện Krông Jút cách trung tâm thị Gia Nghĩa (thị trường
tiêu thụ lớn nhất) từ 100 đến 120 km đường bộ, phải phụ thuộc rất nhiều vào
phương tiện vận tải đường bộ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống đường giao
thông của tỉnh.
Tại Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của UBND
tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đăk Nông đến năm
- 1 -
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT GẠCH KO NUNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT GẠCH KO NUNG - Người đăng: LeCuong Dno
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT GẠCH KO NUNG 9 10 349