Ktl-icon-tai-lieu

dự án đầu tư xe taxi

Được đăng lên bởi tranthily
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2890 lần   |   Lượt tải: 17 lần
I. CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ CVB VIỆT
NAM
CVB TAXI 04.38.888.888
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn.)
Thành viên góp vốn:
STT Tên thành viên
1
Nguyễn Việt Hưng
2
Khổng Quang Hưng
3
Lê Quang Huy
4
Trần Quang Huy
5
Phạm Tiến Vượng
Tổng số

Số cổ phần
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.000
(Đơn vị: Triệu đồng.)

Lĩnh vực đầu tư: Kinh doanh vận chuyển hành khách công cộng bằng TAXI
II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ:
1. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ KHI LẬP DỰ ÁN:
Dự án đầu tư kinh doanh “Vận chuyển hành khách công cộng bằng
TAXI” ở Hà Nội được xây dựng trên cơ sở:
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 đã được Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001 và các văn bản hướng
dẫn thực hiện.
- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP của Chính Phủ về điều kiện kinh doanh vận
tải.
- Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT của Bộ giao thông vận tải về việc ban
hành về vận tải hành khách bằng TAXI.

- Thực trạng giao thông công cộng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội
của thủ đô Hà Nội hiện tại và trong giai đoạn tiếp theo.
2. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ QUY MÔ DỰ ÁN:
- Tên dự án: “Vận chuyển hành khách công cộng bằng TAXI”
- Hình thức đầu tư: Mua mới 30 xe ôtô 05 chỗ ngồi.
- Quy mô dự án: Trung hạn
- Địa điểm: Thành phố Hà Nội
- Tổng vốn đầu tư:
+ Vốn vay tín dụng(70% giá trị ô tô):

11.751.225.000 đồng
7.275.450.000 đồng

+ Vốn huy động(cổ phần):

4.475.775.000 đồng

Chi tiết:
Nội dung

Số tiền (đồng)

Chi phí đầu tư mới cho TSCĐ

11.751.225.000

Vốn lưu động bổ sung

100.000.000

Tổng chi phí dự án

11.851.225.000

Tài sản cố định đầu tư:
DANH MỤC TÀI SẢN

Số
lượng

Tỷ giá(tạm tính)

Giá
(USD)
20.500

T.T.tiền
(USD)

Phương tiện vận chuyển(1)
Ô tô Huyndai Getz 1.1(2011)
Thiết bị phụ trợ(2)

T.tiền
(đồng)
10.393.500.000

30

16.900

507.000

10.393.500.000
1.357.725.000

Máy bộ đàm

30

200

6000

123.000.000

Đồng hồ tính tiền

30

150

4500

92.250.000

Chi phí đăng ký

30

150

4500

92.250.000

Chi phí đề can- hộp đèn

30

15

450

9.225.000

Chi
thuế
trước 30
bạ(10%*347,000,000/xe)
Tổng giá trị TSCĐ đầu
tư(1)+(2)

1.041.000.000
11.751.225.000

3. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐẦU TƯ
3.1/Thực trạng giao thông công cộng ở Hà Nội
Hà Nội hiện nay với tổng diện tích 922,8km cùng với diện tích rất lớn được
sáp nhập từ tỉnh Hà Tây (cũ) trong đó nội thành là trên 70km , gồm 9 Quận nội
thành cũ, quận Hà Đông ( mới ) cùng thị xã Sơn...
I. CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ CVB VIỆT
NAM
CVB TAXI 04.38.888.888
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn.)
Thành viên góp vốn:
STT Tên thành viên Số cổ phần
1 Nguyễn Việt Hưng 4.000
2 Khổng Quang Hưng 1.000
3 Lê Quang Huy 1.000
4 Trần Quang Huy 1.000
5 Phạm Tiến Vượng 1.000
Tổng số 8.000
(Đơn vị: Triệu đồng.)
Lĩnh vực đầu tư: Kinh doanh vận chuyển hành khách công cộng bằng TAXI
II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ:
1. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ KHI LẬP DỰ ÁN:
Dự án đầu kinh doanh “Vận chuyển hành khách công cộng bằng
TAXI” ở Hà Nội được xây dựng trên cơ sở:
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội ớc CHXHCN
Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Luật giao thông đường bộ số: 26/2001/QH10 đã được Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001 các văn bản hướng
dẫn thực hiện.
- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP của Chính Phủ về điều kiện kinh doanh vận
tải.
- Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT của Bộ giao thông vận tải về việc ban
hành về vận tải hành khách bằng TAXI.
dự án đầu tư xe taxi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dự án đầu tư xe taxi - Người đăng: tranthily
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
dự án đầu tư xe taxi 9 10 728