Ktl-icon-tai-lieu

Dự án khuôn bản vẽ sản phẩm

Được đăng lên bởi Bich Van Pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ ÁN
Tìm Khuôn Dựa Vào Bản Vẽ Sản Phẩm
I.

Mục Đích:
Tất cả các sản phẩm gia công khuôn tại CSV sẽ được lưu trữ bản vẽ dạng file mềm. Có cơ sở
đối chiếu và tìm kiếm nhanh các khuôn cũ đã sản xuất qua dựa vào kho lưu trữ hình ảnh bản vẽ
sản phẩm.
Ưu điểm của việc lưu trữ hình ảnh: thể hiện đầy đủ thông tin về biên dạng, kích thước chính xác.
Giúp truy tìm sản phẩm cũ hiệu quả hơn.

II.

Cách thực hiện:
1. Sản phẩm đã sản xuất qua: ( đã qua sản xuất)
Tất cả các bản vẽ sản phẩm làm khuôn đã sản xuất qua đều được ghi Mã Khuôn Gốc lên bản
vẽ và chụp hình lại.
Lập bảng “ Tên gọi sản phẩm cho từng loại”, xin ban hành và thống nhất cách gọi tên chung cho
từng loại sản phẩm riêng biệt.
Tạo folder lưu trữ bản vẽ sản phẩm đã có mã khuôn gốc theo từng loại tên sản phẩm.
Người lập XXYC mới sẽ dựa vào kho bản vẽ lưu trữ để truy tìm mã khuôn cũ cho các sản phẩm
tương tự (Tra cứu biên dạng, kích thước sản phẩm). sẽ có chỉ dẫn thao tác cho mục này
2. Đối với các sản phẩm mới:
Khi ra lệnh đợt 2, người ra lệnh => Hồ sơ đến Tuấn ( người phụ trách) để ghi Mã Khuôn Gốc
vào bản vẽ và thực hiện việc chụp hình – phân loại – lưu trữ.,
Để tránh việc chụp hình lập lại, người ra lệnh đợt 2 sẽ ghi chú vào XXYC “ sản phẩm đã được
chụp hình bản vẽ”. Đồng thời người chụp hình sẽ làm dấu kỹ (Ký) tự “K” trước Mã Khuôn Gốc
trên bản vẽ. sẽ có chỉ dẫn thao tác cho mục này

III.

Sơ đồ phát thảo
Tất cả bản vẽ
SP làm khuôn

Ghi Mã Khuôn
Gốc trên BV

Chụp hình lại
Bản vẽ SP

Phân loại theo
tên gọi

Lưu trữ vào kho
BV tìm khuôn
IV.

Ví dụ cụ thể

DU-AN-TIM-KHUON-DUA-VAO-BAN-VE-SAN-PHAM

1

1. Ghi mã khuôn gốc vào bản vẽ và làm dấu ký tự “K” trước mã khuôn

2. Chụp hình lại bản vẽ sản phẩm có ghi mã khuôn gốc.
3. Phân loại hình ảnh theo tên gọi sản phẩm. ( bên trong mỗi file sẽ có file excel lưu tên và
kích thước của từng sản phẩm)

DU-AN-TIM-KHUON-DUA-VAO-BAN-VE-SAN-PHAM

2

4. Lưu trữ vào kho bản vẽ tìm khuôn theo tên loại sản phẩm
(giống hình mục 3)
V.

Người thực hiện
1. Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng dự Án
2. ...

VI.

Dự kiến thời gian hoàn tất dự án
Trong vòng 03 tháng cho tất cả các sản phẩm cũ
Các sản phẩm gia công khuôn mới sẽ được thực hiện liên tục theo qui định đưa ra.

DU-AN-TIM-KHUON-DUA-VAO-BAN-VE-SAN-PHAM

3

...
DỰ ÁN
Tìm Khuôn Dựa Vào Bản Vẽ Sản Phẩm
I. Mục Đích:
Tất cả các sản phẩm gia công khuôn tại CSV sẽ được lưu trữ bản vẽ dạng file mềm. sở
đối chiếu và tìm kiếm nhanh các khuôn đã sản xuất qua dựa vào kho lưu trữ hình ảnh bản vẽ
sản phẩm.
Ưu điểm của việc lưu trữ hình ảnh: thể hiện đầy đủ thông tin về biên dạng, kích thước chính xác.
Giúp truy tìm sản phẩm cũ hiệu quả hơn.
II. Cách thực hiện:
1. Sản phẩm đã sản xuất qua: ( đã qua sản xuất)
Tất cả các bản vẽ sản phẩm làm khuôn đã sản xuất qua đều được ghi Khuôn Gốc lên bản
vẽ và chụp hình lại.
Lập bảng “ Tên gọi sản phẩm cho từng loại”, xin ban hành và thống nhất cách gọi tên chung cho
từng loại sản phẩm riêng biệt.
Tạo folder lưu trữ bản vẽ sản phẩm đã có mã khuôn gốc theo từng loại tên sản phẩm.
Người lập XXYC mới sẽ dựa vào kho bản vẽ lưu trữ để truy tìm khuôn cho các sản phẩm
tương tự (Tra cứu biên dạng, kích thước sản phẩm). sẽ có chỉ dẫn thao tác cho mục này
2. Đối với các sản phẩm mới:
Khi ra lệnh đợt 2, người ra lệnh => H đến Tuấn ( người phụ trách) để ghi Khuôn Gốc
vào bản vẽ và thực hiện việc chụp hình – phân loại – lưu trữ.,
Để tránh việc chụp hình lập lại, người ra lệnh đợt 2 sẽ ghi chúo XXYC sản phẩm đã được
chụp hình bản vẽ”. Đồng thời người chụp hình sẽ làm dấu kỹ (Ký) tự K trước Khuôn Gốc
trên bản vẽ. sẽ có chỉ dẫn thao tác cho mục này
III. Sơ đồ phát thảo
IV. Ví dụ cụ thể
DU-AN-TIM-KHUON-DUA-VAO-BAN-VE-SAN-PHAM 1
Phân loại theo
tên gọi
Chụp hình lại
Bản vẽ SP
Ghi Mã Khuôn
Gốc trên BV
Tất cả bản vẽ
SP làm khuôn
Lưu trữ vào kho
BV tìm khuôn
Dự án khuôn bản vẽ sản phẩm - Trang 2
Dự án khuôn bản vẽ sản phẩm - Người đăng: Bich Van Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dự án khuôn bản vẽ sản phẩm 9 10 544