Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Nâng Cấp Nhà Máy Sản Xuất Rượu

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY
SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP
RƯỢU QUỐC TẾ
Công suất 7.392 triệu lít sản phẩm/năm

Địa điểm: 258/9B Kp.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Rượu Quốc Tế

Bình Dương - Tháng 11 năm
2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY
SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP
RƯỢU QUỐC TẾ
Công suất 7.392 triệu lít sản phẩm/năm
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ
(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

ĐỖ MINH VIỆT

NGUYỄN VĂN MAI

Bình Dương - Tháng 11 năm
2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN..........................................................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư............................................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.......................................................................................................1
I.3. Căn cứ pháp lý...........................................................................................................................1
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN.........................................................................3
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN.................................................................................4
III.1. Vị trí địa lý..............................................................................................................................4
III.2. Điều kiện tự nhiên...................................................................................................................5
III.2.1. Địa hình................................................................................................................................5
III.2.2. Khí hậu.................................................................................................................................5
III.3. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án.........................................................................................5
III.3.1. Hạng mục công trình............................................................................................................5
III.3.2. Hệ thống cấp nước sạch........................................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN
NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY
SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP
RƯỢU QUỐC TẾ
Công suất 7.392 triệu lít sản phẩm/năm
Địa điểm: 258/9B Kp.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Rượu Quốc Tế
Bình Dương - Tháng 11 năm
2013
Dự Án Nâng Cấp Nhà Máy Sản Xuất Rượu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Nâng Cấp Nhà Máy Sản Xuất Rượu - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Dự Án Nâng Cấp Nhà Máy Sản Xuất Rượu 9 10 243