Ktl-icon-tai-lieu

dự án nhà máy sợi ICP

Được đăng lên bởi ngoctuanueh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa kinh tế - UEH

Phân tích lợi ích – chi phí

TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU
DỰ ÁN NHÀ MÁY SỢI ICP
Dựa theo tình huống ICP của Campbell và Brown (2003)
(Benefit-Cost Analysis: Financial and Economic Appraisal Using Spreadshhets, Chapter 14)

----------------------Giả sử Anh/Chị đang làm việc tại Vụ chính sách và dự án của Bộ công nghiệp Thái
Lan. Sử dụng các thông tin dưới đây về dự án thành lập nhà máy sợi dạng doanh
nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Thái Lan với tên gọi là Dự án ICP. Anh/Chị
yêu cầu phân tích tài chính, phân tích kinh tế và và rủi ro (trên Excel và phần mềm
Crystal Ball) để trả lời các câu hỏi sau đây:
(1) Chính phủ có ủng hộ đề xuất đặt nhà máy sợi tại thủ đô Bangkok hay không
nếu phía công ty ICP đưa ra một số yêu sách đòi Chính phủ phải nhượng bộ
một số ưu đãi về thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp?
(2) Chính phủ có nên thuyết phục công ty ICP đặt dự án mới tại vùng kém phát
triển ở Miền Nam Thái Lan hay không? Nếu có thì Chính phủ phải có những
ưu đãi gì để có thể đủ hấp dẫn phía công ty ICP?
(3) Để đề xuất lựa chọn giữa các phương án của dự án ICP, Anh/Chị có cần thêm
thông tin gì khác nữa không? Tại sao? Theo Anh/Chị, những thông tin đó sẽ
được thu thập như thế nào?
Chuyên viên phân tích dự án yêu cầu phải phân tích tính khả thi của dự án ICP theo
ba quan điểm sau đây: (i) Quan điểm tổng đầu tư, (ii) Quan điểm chủ đầu tư, và (iii)
Quan điểm của nền kinh tế cho tất cả 7 phương án khác nhau (xem Bảng 1). Có hai
địa điểm có thể đặt nhà máy: thủ đô Bangkok hoặc miền nam Thái Lan, và ở mỗi địa
điểm lại có 3 tình huống khả dĩ cần xem xét: (i) không có sự nhượng bộ nào từ phía
Chính phủ nếu đặt dự án tại thủ đô Bangkok, hoặc (ii) miễn thuế nhập khẩu cotton
cho công ty ICP; hoặc (iii) ICP được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh
nghiệp. Cuối cùng, người phân tích cũng nên xem xét trường hợp công ty ICP được
cả hai hình thức ưu đãi đối với trường hợp đặt nhà máy ở miền nam Thái Lan.

Mô tả dự án ICP
Để đơn giản hóa việc phân tích, trước hết chúng ta giả định rằng tất cả các khoản thu –
chi của dự án đều phát sinh vào cuối mỗi năm. Ngoài ra, chúng ta nên giản lược bớt
các bảng biểu không cần thiết, tất cả các con số được tính theo một đơn vị thống nhất
là triệu Baht (đơn vị tiền tệ của Thái Lan), và được làm tròn ở một chữ số thập phân.
Từ số liệu thống kê, chuyên viên dự án dự báo tỷ giá bình quân sử dụng cho dự án
ICP là Bt.44 = US$1.00.

Biên soạn: Phùng Thanh Bình

1

Khoa kinh tế - UEH

Phân tích lợi ích – chi phí

1....
Khoa kinh tế - UEH Phân tích lợi ích – chi phí
TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU
DỰ ÁN NHÀ MÁY SỢI ICP
Dựa theo tình huống ICP của Campbell và Brown (2003)
(Benefit-Cost Analysis: Financial and Economic Appraisal Using Spreadshhets, Chapter 14)
-----------------------
Giả sử Anh/Chđang làm việc tại Vụ chínhch dự án của Bộ công nghiệp Thái
Lan. Sử dụng các thông tin dưới đây về dự án thành lập nhà máy sợi dạng doanh
nghiệp 100% vốn đầunước ngoài tại Thái Lan với tên gọi Dự án ICP. Anh/Chị
yêu cầu phân tích tài chính, phân tích kinh tế rủi ro (trên Excel phần mềm
Crystal Ball) để trả lời các câu hỏi sau đây:
(1) Chính phủ ủng hộ đề xuất đặt nhà máy sợi tại thủ đô Bangkok hay không
nếu phía công ty ICP đưa ra một số yêu sách đòi Chính phủ phải nhượng bộ
một số ưu đãi về thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp?
(2) Chính phủ nên thuyết phục công ty ICP đặt dự án mới tại vùng kém phát
triển Miền Nam Thái Lan hay không? Nếu thì Chính phủ phải những
ưu đãi gì để có thể đủ hấp dẫn phía công ty ICP?
(3) Để đề xuất lựa chọn giữac phương án của dự án ICP, Anh/Chị cần thêm
thông tin khác nữa không? Tại sao? Theo Anh/Chị, những thông tin đó sẽ
được thu thập như thế nào?
Chuyên viên phân tích dự án yêu cầu phải phân tích tính khả thi của dự án ICP theo
ba quan điểm sau đây: (i) Quan điểm tổng đầu tư, (ii) Quan điểm chủ đầu tư, (iii)
Quan điểm của nền kinh tế cho tất cả 7 phương án khác nhau (xem Bảng 1). hai
địa điểm có thể đặt nhà máy: thủ đô Bangkok hoặc miền nam Thái Lan,mỗi địa
điểm lại 3 tình huống khả cần xem xét: (i) không sự nhưng bnào từ phía
Chính phủ nếu đặt dự án tại thủ đô Bangkok, hoặc (ii) miễn thuế nhập khẩu cotton
cho công ty ICP; hoặc (iii) ICP được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh
nghiệp. Cuối cùng, người phân tích cũng nên xem xét trường hợp công ty ICP được
cả hai hình thức ưu đãi đối với trường hợp đặt nhà máy ở miền nam Thái Lan.
Mô tả dự án ICP
Để đơn giản hóa việc phân tích, trước hết chúng ta giả định rằng tất cả các khoản thu –
chi của dự án đều phát sinh vào cuối mỗi năm. Ngoài ra, chúng ta n giản ợc bớt
các bảng biểu không cần thiết, tất cả các con số được tính theo một đơn vị thống nhất
triệu Baht (đơn vị tiền tệ của Thái Lan), được làm tròn một chữ số thập phân.
Từ số liệu thống kê, chuyên viên dự án dự báo tỷ giá bình quân sử dụng cho dự án
ICP là Bt.44 = US$1.00.
Biên soạn: Phùng Thanh Bình
1
dự án nhà máy sợi ICP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dự án nhà máy sợi ICP - Người đăng: ngoctuanueh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
dự án nhà máy sợi ICP 9 10 131