Ktl-icon-tai-lieu

Dự án phòng trọ cho thuê

Được đăng lên bởi peiyubi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DỰ ÁN PHÒNG TRỌ
CHO THUÊ
Danh sách nhóm 2 – DT2
1/ Vũ Thị Thanh Hiếu
2/ Nguyễn Tiến Lâm
3/ Bùi Thị Phương Thanh
4/ Trình Thị Ngọc Quỳnh
5/ Đặng Thùy Vân
6/ Vũ Hoàng Vy

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
1. Tình hình dân số TP.HCM.
Theo kết quả điều tra dân số ngày 01/04/09
dân số TPHCM 7.123.340 người.
Dân số TP tăng nhanh, từ 1999 - 2009 dân
số tăng thêm 2.086.185 người, bình
quân tăng gần 209.000 người/năm
Dân sốTP tăng chủ yếu do tăng cơ học, tỷ
lệ di cư thuần bằng 2/3 tỷ lệ dân số
hàng năm của TP.(dân nhập cư chiếm
30,1%)

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
2. Đặc điểm khu vực.
• Khu đất nằm ở F13 Q.Tân Bình
• Là khu vực thuận tiện và an ninh trật tự khá
đám bảo với:
Doanh trại quân đội nhân dân VN
Có đầy đủ trường học các cấp
Khu vui chơi luyện tập thể thao
Chợ và siêu thị
Có các xi nghiệp may

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
3. Khách hàng mục tiêu
Công nhân viên chức, người có thu
nhập khá (cho phòng loại 1),
Học sinh và sinh viên (cho phòng lại 2),
Công nhân lao động phổ thông trong
các xí nghiệp ( cho phòng loại 3)

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
•
•
•

4. Cơ sở pháp lý
Quy định về xây dựng của Thành Phố
Luật thuê nhà,mặt bằng,phòng trọ
Thuế cho thuê phòng trọ

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
• Đất đai: thuê 120 m2 đất với giá là 72 triệu
đồng/năm điều chỉnh theo tỉ lệ lạm phát. Tiền
thuê trả theo phương thức đều hàng năm
• Xây dựng và lắp đặt: (1 trệt, 1 lửng và 4 lầu
tổng diện tích xây dựng là 450 m2) 1,3 tỷ
đồng. Thời gian hữu dụng 20 năm.
• Lịch đầu tư và vòng đời dự án: Đầu tư ban
đầu được thực hiện trong năm 0. Thanh lý
tài sản và hoàn tất hợp đồng vào cuối năm
10 (Thủ tục thanh lý đơn giản).

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
• Công suất thiết kế: 30 phòng.
• Công suất sử dụng: được dự kiến:
Phòng loại 1 giảm 0.5%, phòng loại 2 và 3
giảm 1% sau 3 năm so với năm trước
Năm

1-3

4-6

7-9

10

Loại 1

99.0%

98.5%

98.0%

97.5%

Loại 2

99.0%

98.0%

97.0%

96.0%

Loại 3

99.0%

98.0%

97.0%

96.0%

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
• Giá thuê:
Loại 1
Loại 2
Loại 3

2.1
1.9
1.5

Triệu/tháng
Triệu/tháng
Triệu/tháng

Tỉ lệ tăng giá cứ 2 năm tăng lên 10%

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
Chi phí hoạt động:
+ Bảo trì: 6 triệu/năm (tăng theo tỉ lệ tăng giá
thuê phòng)
+ Thuê bảo vệ: 2 người với 2 triệu/tháng/người,
(tăng theo tỉ lệ lạm phát và tỉ lệ tăng lương thực
là 3%/năm)
+ Chi phí cho dịch vụ: (thu rác, an ninh, vệ
sinh): 10 triệu/năm (tăng theo tỉ lệ tăng giá thuê
phòng)
+ Chi phí khác: 6 triệu/năm (Tăng theo tỉ lệ lạm
phát)

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
Tài trợ vốn:
+ Dự kiến vay ngân hàng với số tiền bằng
30% chi phí xây dựng và lắp đặt vào cuối...
DỰ ÁN PHÒNG TRỌ
CHO THUÊ
Danh sách nhóm 2 – DT2
1/ Vũ Thị Thanh Hiếu
2/ Nguyễn Tiến Lâm
3/ Bùi Thị Phương Thanh
4/ Trình Thị Ngọc Quỳnh
5/ Đặng Thùy Vân
6/ Vũ Hoàng Vy
Dự án phòng trọ cho thuê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án phòng trọ cho thuê - Người đăng: peiyubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Dự án phòng trọ cho thuê 9 10 477