Ktl-icon-tai-lieu

dự án sân bóng đá mini

Được đăng lên bởi Tuyen Nguyen
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KhoaKinhTế
KếToán-KiểmToán

Quảntrịdựánđầutư

GVHD:Bùi Thị Thanh Thúy

LỚP :ĐHKT7QN

NHÓM TH: NHÓM 8

ĐỀ TÀI

DỰ ÁN XÂY DỰNG SÂN BÓNG MINI CỎ
NHÂN TẠO TẠI QUẢNG NGÃI

TÓM TẮT DỰ ÁN:
1.Têndựán
-DựánxâydựngsânbóngminicỏnhântạotạiQuảngNgãi.
-Gọitắt:DựánSÂN T&T
2.Chủđầutư
-Nhóm8,lớpĐHKT7QNtrườngĐHCN TP.HCM.

3.Đặcđiểmcủadựán
-Gópvốnvàvayvốn
-Mụctiêu:tìmkiếmlợinhuậnvàgópphầnđápứngnhucầuchosinhviênvàngườidân.

-Thờigianhoànthànhdựán:ngày5tháng1năm2014
-NPVcủadựánlà370.279.705,4đ
-Tổngvốnđầutư:350.000.000đ
VốnCSH:150.000.000đ
Vốnvay:200.000.000đ(NgânhàngVietCombank,lãi
suất12%/năm)

4.Cơsởpháplý
-Luậtđầutư2005.
-Nghịđịnh108/2005/NĐ-CPhướngdẫnchitiếtthihànhLuậtĐầuTư.
-Quyếtđịnhsố108/2006/QĐ- BKHcủabộkếhoạchvàđầutưbanhànhmẫuvănbảnthựchiệnluậtđầutưtạiViệtNam.

-

Luậtđấtđai2003….

2.1Địađiểmđểthựchiệndựán:
TPQuảngNgãihoặccácvùnglâncận:
-Diệntích:1000m

2

-Giáđất:
2
+Giábántạikhuvực:1.200.000đ/m (CăncứtheoBẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM2013)
+Giáthuê1năm:2%xgiábán/m

2

2
= 24.000*1000m =24.000.000đ
-Đấtđai:
Hiệntrạng:mặtbằngđãcó,chưađượcxâydựng.
-Cơsởhạtầng:
+Đặcđiểm:làđịabànquantrọngcủathànhphố.
+Giaothôngthuậntiện,cónhiềudựánvàkhuchungcư.

2.3Phântíchtiêutàichính:Gồmcácbảngsau
Bảngdựtrùvốnđầutưbanđầu
STT

Hạngmục

1

Nềnsân

Thànhtiền

67.960.000

2

Cỏnhântạo

148.600.000

3

Hệthốngđèn

24.450.000

4

Cầumôn

2.200.000

5

Nhàđiềuhành

9.600.000

6

Nhàvệsinh

14.400.000

7

Tổngcộng

267.210.000

Vốnđầutưbanđầu

Đồng

299.275.200

Đồng

267.210.000

Baogồm:
Chiphíxâydựng,thiếtbị
Chiphíkhác(2%CP)
Dựphòngphí10%

5.344.200
Đồng

26.721.000

Bảng dự trù doanh thu các năm
Năm

2014

2015

2016

2017

2018

Tổng cộng

Doanh thu

326.848.500

375.875.775

432.257.056

497.095.819

571.659.902

2.203.737.052

Kinh doanh

297.135.000

341.705.250

392.960.960

451.905.290

519.690.820

2.003.397.320

958.500

1.102.275

1.267.616

1.457.759

1.676.422

Thu nhập bình quân ngày(Hệ
số gia tăng trung bình hàng
năm (15%)

Số ngày hoạt động trong năm

Dịch vụ kèm theo (thuê
bóng , giải khát ...)(Tỷ lệ
trong kinh doanh sân(10%)

310

29.713.500

310

310

34.170.525

310

39.296.096

45.190.529

310

51.969.082

364.679.464

Bảng tổng chi phí
Năm

2013

2014

2016

2017

2018

25.200.000

26.460.000

27.783.000

29.172.000

30.631.000

Chi phí điện+nước

30.000.000

31.500.000

33.075.000

34.728.744

36.465.180

Chi phí lương

78.000.000

81.900.000

85.995.000

90.294.750

94.809.488

6.536.970

1.879.379

2.161.285

2.485.479

2.858.299

Lãi vay (1...
Quảntrịdựánđầutư
KhoaKinhTế
KếToán-KiểmToán
GVHD:Bùi Thị Thanh Thúy
NHÓM TH: NHÓM 8
LỚP :ĐHKT7QN
dự án sân bóng đá mini - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dự án sân bóng đá mini - Người đăng: Tuyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
dự án sân bóng đá mini 9 10 964