Ktl-icon-tai-lieu

dự án trà sữa

Được đăng lên bởi yulkyun1012
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – MARKETING


MÔN HỌC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

ĐỀ TÀI

DỰ ÁN KINH DOANH TRÀ SỮA LUV’E
GVHD: GS.TS. Võ Thanh Thu

TPHCM, tháng 10/2011

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

MỤC LỤC
A.

PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 4
1.

Khơi nguồn ý tưởng ....................................................................................................... 4

2.

Giới thiệu tổng quan về dự án kinh doanh .................................................................. 5

B.

2.1

Dự án:....................................................................................................................... 5

2.2

Định hướng hoạt động: .......................................................................................... 6

2.3

Sản phẩm: ................................................................................................................ 6

2.4

Khách hàng mục tiêu:............................................................................................. 7

2.5

Địa điểm: ................................................................................................................. 7

2.6

Nhân sự:................................................................................................................... 7

2.7

Chiến lược phát triển:............................................................................................. 8

Nội dung ....................................
ĐI
DỰ ÁN KINH DOANH TRÀ SA LUV’E
GVHD: GS.TS. Võ Thanh Thu
TPHCM, tháng 10/2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
KHOA THƯƠNG MI DU LỊCH MARKETING
MÔN HỌC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
dự án trà sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dự án trà sữa - Người đăng: yulkyun1012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
dự án trà sữa 9 10 928