Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Trồng Cây Ăn Trái Thanh Long

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN

TRỒNG MỚI CÂY THANH LONG
THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM

: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK VĨNH TIẾN
: DỐC ĐÁ, PHAN LÂM, BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN

Bình Thuận– Tháng 11 năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN

TRỒNG MỚI CÂY THANH LONG
THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK
VĨNH TIẾN
(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

HỒ VĂN NHUNG

NGUYỄN VĂN MAI

Bình Thuận– Tháng 11 năm 2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN.....................................................................................5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư........................................................................................................5
I.2. Thông tin dự án......................................................................................................................5
I.3. Cơ sở pháp lý..........................................................................................................................6
CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN..............................8
II.1. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất............................................................8
II.1.1. Điều kiện tự nhiên của vùng thực hiện dự án...................................................................8
II.1.2. Lợi thế của tỉnh Bình Thuận đối với cây thanh long.....................................................8
II.2. Khả năng đáp ứng các yếu tố đầu ra của dự án................................................................9
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư.........................................................................................10
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN..........................................................................11
III.1. Vị trí đầu tư.......................................................................................................................11
III.2. Khí hậu..............................................................................................................................11
III.3. Đất đai................................................................................................................................12
III.4. Thủy lợi.............................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN
TRỒNG MỚI CÂY THANH LONG
THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK VĨNH TIẾN
ĐỊA ĐIỂM : DỐC ĐÁ, PHAN LÂM, BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
Bình Thuận– Tháng 11 năm 2013
Dự Án Trồng Cây Ăn Trái Thanh Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Trồng Cây Ăn Trái Thanh Long - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Dự Án Trồng Cây Ăn Trái Thanh Long 9 10 443