Ktl-icon-tai-lieu

Dự án xây dựng nhà bếp cho thuê trong ký túc xá đại học quốc gia

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA KINH TẾ
^	]

DỰ ÁN:

Dự án Xây dựng nhà bếp cho thuê trong KTXĐHQG.

GVHD: TS. Đỗ Phú Trần Tình
Thực hiện: Nhóm 2 – K09401.
1. Nguyễn Thị Thu Hằng

K094010031

2. Nguyễn Thị Lan Phương K094010085
3. Huỳnh Diệu Thuỳ

K094010100

4. Phạm Thị Thu Trang

K094010109

5. Trần Thị Xuân

K094010119

6. Phạm Thuỵ Hoàng Yến

K094010120

Xây dựng nhà bếp cho thuê trong khu vực KTXĐHQG.

Trang│1

MỤC LỤC
PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN 
1.1.  Sự cần thiết của dự án đầu tư ............................................................................................................ 3 
1.2.  Chủ đầu tư ......................................................................................................................................... 3 
1.3.  Tóm tắt dự án..................................................................................................................................... 3 
PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
2.1.  Thu thập dữ liệu................................................................................................................................. 5 
2.2.  Tóm tắt và trình bày dữ liệu .............................................................................................................. 5 
2.3.  Phân tích dữ liệu................................................................................................................................ 5 
2.4.  Ước lượng và kiểm định trên mẫu 200 đối tượng về tỉ lệ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ nhà
bếp cho thuê trong KTX............................................................................................................................. 10 
2.5.  Nhận định ........................................................................................................................................ 10 
PHẦN 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC NHÂN LỰC CỦA DỰ ÁN 
3.1.  Phân tích kỹ thuật của dự án............................................................................................................ 12 
3.1.1. 

Mô tả sản phẩm dự án .............................................................................................................. 12 

3.1.2. 

Xác định công suất của dự án .................................................................................................. 13 

3.1.3. 

Nghiên cứu địa điểm thực hiện dự án ...................................................................................... 13 

3.1.4. 

Nghiên cứu công nghệ và phương pháp sản xuất ..........
KHOA KINH T
^]
D ÁN:
D án Xây dng nhà bếp cho thuê trong KTXĐHQG.
GVHD: TS. Đỗ Phú Trn Tình
Thc hin: Nhóm 2 – K09401.
1. Nguyn Th Thu Hng K094010031
2. Nguyn Th Lan Phương K094010085
3. Hunh Diu Thu K094010100
4. Phm Th Thu Trang K094010109
5. Trn Th Xuân K094010119
6. Phm Thu Hoàng Yến K094010120
Dự án xây dựng nhà bếp cho thuê trong ký túc xá đại học quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án xây dựng nhà bếp cho thuê trong ký túc xá đại học quốc gia - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Dự án xây dựng nhà bếp cho thuê trong ký túc xá đại học quốc gia 9 10 999