Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Xây Dựng Salon OTO

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

SALON Ô TÔ ĐỖ GIA

ĐỊA ĐIỂM

: KHÓM 2, PHƯỜNG 2, TP.SÓC TRĂNG, T.SÓC TRĂNG

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH ĐỖ GIA

Sóc Trăng - Tháng 08 năm
2013

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

SALON Ô TÔ ĐỖ GIA
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH
ĐỖ GIA
(Phó Tổng Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Phó Tổng Giám đốc)

Ô. ĐỖ HIẾU ĐẠO

B. NGUYỄN BÌNH MINH

Sóc Trăng - Tháng 8 năm 2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN......................................................1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư....................................................................................................1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án..............................................................................................1
I.3. Căn cứ pháp lý....................................................................................................................1
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.................................................3
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án............................................3
II.1.1. Môi trường vĩ mô...........................................................................................................3
II.1.2. Thị trường ô tô Việt Nam..............................................................................................4
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án....................................................................................5
II.2.1. Chính sách của Chính phủ............................................................................................5
II.2.2. Điều kiện của khu vực thực hiện dự án.......................................................................5
II.3. Kết luận sự cần thiết đầu tư.............................................................................................7
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN..................................................................8
III.1. Vị trí xây dựng.................................................................................................................8
III.2. Khí hậu, thời tiết..............................................................................................................8
III.3. Đ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH
BÁOO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN
SALON Ô TÔ ĐỖ GIA
ĐỊA ĐIỂM : KHÓM 2, PHƯỜNG 2, TP.SÓC TRĂNG, T.SÓC TRĂNG
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH ĐỖ GIA
1
Sóc Trăng - Tháng 08 năm
2013
Dự Án Xây Dựng Salon OTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Xây Dựng Salon OTO - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Dự Án Xây Dựng Salon OTO 9 10 687