Ktl-icon-tai-lieu

Entering the market

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: Chiếm lĩnh thị trường
Thôn tính và tranh giành thị phần là một thực tế xẩy ra thường xuyên trên thương trường.
Tuy nhiên, những ví dụ trong phần này chỉ phục vụ cho mục đích học tập. Đó không
hoàn toàn là ghi chép về điều đã thực sự xẩy ra.
3.1 Nokia và Siemens tại thị trường Việt nam.
Thị trường mobile-phone ở Việt nam vào cuối những năm 1990 đang còn tương đối nhỏ
và chịu sự độc quyền của Siemens. Một vài năm tiếp sau, Nokia quyết định xâm nhập thị
trường đầy triển vọng này với hàng chục triệu dân thường xuyên di chuyển trên đường
phố với xe máy tốc độ thấp.
Siemens có hai sự lựa chọn: hoặc là hợp tác với Nokia, tức là chấp nhận thị phần nhỏ
hơn; hoặc là mở một cuộc chiến tranh giá, một mất một còn. Đối với Nokia, tình huống
tốt nhất là Simens tìm cách hợp tác, sau khi nó đã vào thị trường Việt nam. Ngược lại, đối
với Siemens, đe dọa mở chiến tranh giá cả như một chiến lược răn đe sự xâm nhập của
Nokia có thể là tốt hơn. Vấn đề là liệu sự đe doạ như vậy có đáng tin cậy không?
Nhìn theo chiều dài lịch sử, ngày hôm nay, khi Nokia đã cùng với Samsung và Motorolla
thống trị thị trường mobile phones ở Việt nam, thì câu hỏi như vậy thật là vô nghĩa.
Nhưng vào những năm 1990, đấy không phải là câu hỏi chơi, nếu nhìn vào sức mạnh của
Siemens trên thị trường sở tại.
Vấn đề là nếu Nokia tin rằng sự đe doạ mở cuộc chiến giá cả của Siemens là có cơ sở, thì
việc gia nhập thị trường Việt nam lúc đó có thể là một chiến lược bất lợi. Để cụ thể,
chúng ta hãy giả định rằng, lợi nhuận của Nokia sẽ là 2 triệu dollars, nếu Siemens hợp
tác. Và con số đó sẽ là – 3 triệu, nếu xẩy ra chiến tranh giá cả khốc liệt, khiến cả hai công
ty phải để rớt giá xuống dưới mức, đủ để bù đắp cho phí tổn sản xuất, vận chuyển, và tổ
chức mạng lưới phân phối. Lược đồ tình thế được vạch ra như sau:
Nokia
Không thâm

Thâm nhập

nhập vào VN

Siemens

0
Đánh

-3

Hợp tác

2

Nokia nên làm gì? Giả sử nó chưa có một đánh giá gì về lợi nhuận của Siemens ứng với
từng tình huống chiến lược xẩy ra trên thương trường. Khi đó, ban lãnh đạo Nokia Việt
nam có thể nghĩ rằng khả năng bị lâm vào cuộc chiến giá cả với Siemens là 50:50. Khi
đó, kỳ vọng lợi nhuận có được từ việc xâm nhập vào thị trường Việt nam sẽ là:
1
1
2 (  3)  2 ( 2)   0,5 triệu dollars. Như vậy, Nokia có lẽ là nên đứng ngoài thị trường
Việt nam.
Nhưng liệu việc tính toán khả năng nổ ra chiến tranh giá cả với Siemens như vậy có
đúng không? Cơ sở nào để tin rằng xác suất đó bằng ½? Để trả lời câu hỏi này, Nokia
phải bỏ sức vào ngh...
Chương 3: Chiếm lĩnh thị trường
Thôn tính và tranh giành thị phần là một thực tế xẩy ra thường xuyên trên thương trường.
Tuy nhiên, những ví dụ trong phần này chỉ phục vụ cho mục đích học tập. Đó không
hoàn toàn là ghi chép về điều đã thực sự xẩy ra.
3.1 Nokia và Siemens tại thị trường Việt nam.
Thị trường mobile-phone ở Việt nam vào cuối những năm 1990 đang còn tương đối nhỏ
và chịu sự độc quyền của Siemens. Một vài năm tiếp sau, Nokia quyết định xâm nhập thị
trường đầy triển vọng này với hàng chục triệu dân thường xuyên di chuyển trên đường
phố với xe máy tốc độ thấp.
Siemens có hai sự lựa chọn: hoặc là hợp tác với Nokia, tức là chấp nhận thị phần nhỏ
hơn; hoặc là mở một cuộc chiến tranh giá, một mất một còn. Đối với Nokia, tình huống
tốt nhất là Simens tìm cách hợp tác, sau khi nó đã vào thị trường Việt nam. Ngược lại, đối
với Siemens, đe dọa mở chiến tranh giá cả như một chiến lược răn đe sự xâm nhập của
Nokia có thể là tốt hơn. Vấn đề là liệu sự đe doạ như vậy có đáng tin cậy không?
Nhìn theo chiều dài lịch sử, ngày hôm nay, khi Nokia đã cùng với Samsung và Motorolla
thống trị thị trường mobile phones ở Việt nam, thì câu hỏi như vậy thật là vô nghĩa.
Nhưng vào những năm 1990, đấy không phải là câu hỏi chơi, nếu nhìn vào sức mạnh của
Siemens trên thị trường sở tại.
Vấn đề là nếu Nokia tin rằng sự đe doạ mở cuộc chiến giá cả của Siemens là có cơ sở, thì
việc gia nhập thị trường Việt nam lúc đó có thể là một chiến lược bất lợi. Để cụ thể,
chúng ta hãy giả định rằng, lợi nhuận của Nokia sẽ là 2 triệu dollars, nếu Siemens hợp
tác. Và con số đó sẽ là – 3 triệu, nếu xẩy ra chiến tranh giá cả khốc liệt, khiến cả hai công
ty phải để rớt giá xuống dưới mức, đủ để bù đắp cho phí tổn sản xuất, vận chuyển, và tổ
chức mạng lưới phân phối. Lược đồ tình thế được vạch ra như sau:
Nokia
Không thâm
nhập vào VN
Thâm nhập
Siemens
Đánh
Hợp tác
0
-3 2
Entering the market - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Entering the market - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Entering the market 9 10 126