Ktl-icon-tai-lieu

Exploring the Human Capital Contribution to Productivity, Profitability, and the Market Evaluation of the Firm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 1772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Exploring the Human Capital Contribution to Productivity, Profitability, and the Market Evaluation of the Firm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Exploring the Human Capital Contribution to Productivity, Profitability, and the Market Evaluation of the Firm 9 10 264