Ktl-icon-tai-lieu

EXTERNAL AUDITOR'S EVALUTIONS OF INTERNAL : AUDIT WORK - A CASCADED INFERENCE APPROACH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 2647 lần   |   Lượt tải: 11 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
EXTERNAL AUDITOR'S EVALUTIONS OF INTERNAL : AUDIT WORK - A CASCADED INFERENCE APPROACH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
EXTERNAL AUDITOR'S EVALUTIONS OF INTERNAL : AUDIT WORK - A CASCADED INFERENCE APPROACH 9 10 864