Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi Phan Cẩm Vân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
   HÔM NAY BẠN MỚI CÓ MẠNG ĐỂ GỬI BÀI ĐÂY
Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam
I.

Giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp nhà nước
I.1 Giải pháp vĩ mô( về chính sách quản lý của nhà nước)
I.1.1

Khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước chủ động huy
động và tích lũy vốn cho sản xuất kinh doanh.

+ Thay đổi hệ thống tín dụng: ngân hàng nhà nước nâng hạn
mức tín dụng cho phù hợp với khả năng mở rộng tín dụng của
từng ngân hàng thương mại dựa trên sự thay đổi nhu cầu vốn
của thị trường thông qua các kênh thông tin
+ Cơ chế lãi suất tạo diều kiện cho doanh nghiệp nhà nước
tham gia vào thị trường vốn với tư cách là chủ thể của thị
trường.
+ Cho phép các tổng công ty thành lập các công tuy tài chính
để chủ động thu hút vốn từ bên ngoài cho phép các doanh
nghiệp nhà nước sử dụng linh hoạt các loại vốn quỹ kinh doanh
, chủ động trong việc nhượng bán các loại tài sản cố định để
phục vụ cho mục tiêu kinh doanh, cầm cố thế chấp tài sản để
huy động vốn ( trên cơ sở nắm bắt tình hình kinh doanh cảu
doanh nghiệp)
+ Phát hành cổ phiếu, trái phiếu...thông qua thị trường chứng
khoán dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước
để đảm bảo lợi ích nhà đầu tư

I.1.2

Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng :
+ Sáp nhập các doanh nghiệp nhỏ ( khắc phục tình trạng
phân tán, manh mún.)
+ Mạnh dạn sử lý các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ
kéo dài để tập trung nguồn vốn vào các doanh nghiệp
khác

+ Đối với các doanh nghiệp nhà nước cần 100% vốn nhà
nước thì cần bổ sung lựng vốn lưu động và tạo cho doanh
nghiệp một tiềm lực mạnh tài chính mạnh. còn với doanh
nghiệp nhà nước không nhất thiết phải 100% vốn NN thì
tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh
nghiệp NN giúp nguồn vốn doanh nghiệp lưu động hơn,
và tăng thêm nguồn huy động vốn từ các quỹ đầu tư khác
mà vẫn nằm trong sự kiểm soát của nhà nước

I.2 Giải pháp vi mô ( về phía các doanh nghiệp)
I.2.1

Đa dạng hóa hình thức huy động vốn

linh hoạt trong việc đa dạng hóa hình thức vay vốn (nếu không
đủ điều kiện vay vốn ở hình thức này thì có thể chuyển sang vay
vốn ở hình thức khác). vốn được huy động từ các nguồn như:
phát hành trái phiếu, vay vốn góp vốn của công nhân viên, vay
nóng tiền vốn giữa các doanh nghiệp, tín dụng thuê mua, tín
dụng trả góp....
I.2.2

Kết hợp huy động vốn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

đây là một vấn đề rất quan trọng, việc nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn trong doanh nghiệp sẽ giúp tiết kiệm được lượng vốn
đáng kể.
I.2.3

Đào tạo cán bộ tài chính doanh ngh...
   HÔM NAY BẠN MỚI CÓ MẠNG ĐỂ GỬI BÀI ĐÂY
Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam
I. Giải pháp huy động vốn cho doanh nghiệp nhà nước
I.1 Giải pháp vĩ mô( về chính sách quản lý của nhà nước)
I.1.1 Khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước chủ động huy
động và tích lũy vốn cho sản xuất kinh doanh.
+ Thay đổi hệ thống tín dụng: ngân hàng nhà nước nâng hạn
mức tín dụng cho phù hợp với khả năng mở rộng tín dụng của
từng ngân hàng thương mại dựa trên sự thay đổi nhu cầu vốn
của thị trường thông qua các kênh thông tin
+ Cơ chế lãi suất tạo diều kiện cho doanh nghiệp nhà nước
tham gia vào thị trường vốn với tư cách là chủ thể của thị
trường.
+ Cho phép các tổng công ty thành lập các công tuy tài chính
để chủ động thu hút vốn từ bên ngoài cho phép các doanh
nghiệp nhà nước sử dụng linh hoạt các loại vốn quỹ kinh doanh
, chủ động trong việc nhượng bán các loại tài sản cố định để
phục vụ cho mục tiêu kinh doanh, cầm cố thế chấp tài sản để
huy động vốn ( trên cơ sở nắm bắt tình hình kinh doanh cảu
doanh nghiệp)
+ Phát hành cổ phiếu, trái phiếu...thông qua thị trường chứng
khoán dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước
để đảm bảo lợi ích nhà đầu tư
I.1.2 Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng :
+ Sáp nhập các doanh nghiệp nhỏ ( khắc phục tình trạng
phân tán, manh mún.)
+ Mạnh dạn sử lý các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ
kéo dài để tập trung nguồn vốn vào các doanh nghiệp
khác
Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam - Trang 2
Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam - Người đăng: Phan Cẩm Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam 9 10 330