Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của Công ty may Hồ Gươm

Được đăng lên bởi xuanman001
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh
Khoa Quản Trị Kinh Doanh


Tiểu Luận Môn: Kinh Tế Vi Mô

Đề tài: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả
hoạt động và lợi nhuận của Công ty may Hồ Gươm

GVHD: Bùi Huy Khôi
Nhóm:
1. Trần Xuân Mẫn
2. Nguyễn Thị Như Ý
3. Huỳnh Thị Như Thảo
4. Nguyễn Anh Tùng
5. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
6. Mai Thị Đào
Tháng 1 năm 2013

Chương I: Mở đầu
Bước vào thế kỷ 21- kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách
thức, xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế đang là một vấn đề diễn ra sôi động và
cấp bách.
Trước xu hướng đó, đối với nền kinh tế Việt Nam ngành dệt may được coi
là một trong những ngành rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.
Mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ của ngành là góp phần thực hiện đường lối của
Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, đảm
bảo nhu cầu toàn xã hội đang không ngừng tăng lên về mọi mặt, không ngừng tăng
cường sản xuất, xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động- vấn đề
mà toàn xã hội đang quan tâm. Việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá
tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, cùng xu thế mở cửa
hội nhập với nền kinh tế thế giới. Công ty may Hồ Gươm là một doanh nghiệp nhà
nước đã được cổ phần hoá trực thuộc Tổng Công ty mayViệt Nam đang đứng
trước những cơ hội và thách thức lớn lao trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. Để có
thể tồn tại, đứng vững và phát triển đòi hỏi Công ty phải xác định được cho mình
những phương thức hoạt động, những chính sách, những chiến lược cạnh tranh
đúng đắn
Nhận thức được tầm quan trọng của xu thế hội nhập và cạnh tranh cũng như
mong muốn được đóng góp những ý kiến để Công ty may Hộ Gươm đẩy mạnh
hoạt động sản xuất kinh doanh. Nên nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài
“Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận
của Công ty may Hồ Gươm” để làm đề tài tiểu luận.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, tiểu luận được kết cấu gồm 3 chương:
Chương II: Những lý luận cơ bản về cạnh tranh và nâng cao năng lực
canh tranh,hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận.
Chương III: Thực trạng và khả năng cạnh tranh của Công ty may Hồ
Gươm
Chương IV: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của
Công ty may Hồ Gươm

Chương II
Những lý luận cơ bản về cạnh tranh và nâng cao khả năng
cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận.
1. Lý thuyết cạnh tranh

1.1.Khái niệm cạnh tranh
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh cạnh tranh được hiểu là s...
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh
Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Tiểu Luận Môn: Kinh Tế Vi Mô
Đề tài: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả
hoạt động và lợi nhuận của Công ty may Hồ Gươm
GVHD: Bùi Huy Khôi
Nhóm:
1. Trần Xuân Mẫn
2. Nguyễn Thị Như Ý
3. Huỳnh Thị Như Thảo
4. Nguyễn Anh Tùng
5. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
6. Mai Thị Đào
Tháng 1 năm 2013
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của Công ty may Hồ Gươm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của Công ty may Hồ Gươm - Người đăng: xuanman001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của Công ty may Hồ Gươm 9 10 533