Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của Công ty may Hồ Gươm

Được đăng lên bởi xuanman001
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.2.3. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu sau khi gia nhập WTO:

Các thị trường nhập khẩu chủ yếu

19%
Trung Quốc

Hàn Quốc

Nhật Bản

EU
4%

26%
Đài Loan

Singapore

Thái Lan

Mỹ

Các nước khác

5%
6%

14%
8%
8%

10%

Sau khi gia nhập WTO năm 2012 có 15 thị trường mà Việt Nam nhập khẩu đạt
kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên; nếu tính chung EU là một thị trường thì có 8 thị
trường mà Việt Nam nhập khẩu lớn nhất như sau.
Trung Quốc
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất (chiếm 25,3% tổng kim ngạch nhập
khẩu) của Việt Nam, vượt rất xa so với thị trường đứng thứ hai. So với năm trước,
nhập khẩu của Việt Nam từ nước này tăng 17,6%, cao gấp 2,5 lần tốc độ tăng của
tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Trong các mặt hàng mà Việt Nam nhập
khẩu từ Trung Quốc, có khoảng 30 mặt hàng đạt kim ngạch trên 100 triệu USD,
trong đó có 6 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD (lớn nhất là máy móc, thiết
bị, dụng cụ phụ tùng; tiếp đến là điện thoại các loại và phụ tùng; máy vi tính, sản
phẩm điện tử và linh kiện; vải; sắt thép; xăng dầu).
Có một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có kim ngạch chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng tương ứng của cả nước, như: khí đốt
53,2%, phân bón 50,7%, rau hoa quả 48,8%, thuốc trừ sâu 46,1%, điện thoại các
loại và linh kiện 45,4%, vải 43,4%, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng 32,2%,
nguyên phụ liệu dệt may da 30,2%, sắt thép 29,5%, hoá chất 27%, máy vi tính sản
phẩm điện tử và linh kiện 26,6%, xơ sợi 26,4%, ô tô nguyên chiếc 25,1%,... Đáng
lưu ý, tốc độ tăng nhập khẩu từ Trung Quốc cao hơn nhiều tốc độ tăng xuất khẩu

sang thị trường này (17,6% so với 10%), nên nhập siêu của Việt Nam từ đây năm
2012 rất lớn, lên đến 16,7 tỷ USD, cao hơn so với năm trước (14,5 tỷ USD), cao
hơn nhiều so với mức nhập siêu của thị trường lớn thứ hai. Tỷ lệ nhập siêu so với
xuất khẩu với Trung Quốc lên đến 136,9%!Nguyên nhân chính làm cho Việt Nam
nhập khẩu và nhập siêu lớn từ Trung Quốc, ngoài các yếu tố là giá cả hàng hoá rẻ;
hai nước có chung biên giới dài, tại các vùng này xuất nhập khẩu mậu biên khá
nhộn nhịp, mua bán bằng tiền của cả hai nước; mặt hàng phong phú, đa dạng, phù
hợp với thị hiếu, còn có những nguyên nhân quan trọng khác cần đặc biệt quan
tâm. Đó là các doanh nghiệp Việt Nam ham giá rẻ; giá bỏ thầu các công trình xây
dựng thấp...
Hàn Quốc
Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai, chiếm 13,6% tổng kim ngạch nhập
khẩu của Việt Nam. So với năm trước, Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng
18,4%, cao gấp 2,6 lần tốc độ tăng tổn...
2.2.3. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu sau khi gia nhập WTO:
26%
14%
10%
8%
8%
6%
5%
4%
19%
Các thị trưng nhập khẩu chủ yếu
Trung Quốc Hàn Quc Nhật Bản EU Đài Loan Singapore Thái Lan Mỹ Các nước khác
Sau khi gia nhập WTO năm 2012 có 15 thị trường mà Việt Nam nhập khẩu đạt
kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên; nếu tính chung EU là một thị trường thì có 8 thị
trường mà Việt Nam nhập khẩu lớn nhất như sau.
Trung Quốc
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất (chiếm 25,3% tổng kim ngạch nhập
khẩu) của Việt Nam, vượt rất xa so với thị trường đứng thứ hai. So với năm trước,
nhập khẩu của Việt Nam từ nước này tăng 17,6%, cao gấp 2,5 lần tốc độ tăng của
tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Trong các mặt hàng mà Việt Nam nhập
khẩu từ Trung Quốc, có khoảng 30 mặt hàng đạt kim ngạch trên 100 triệu USD,
trong đó có 6 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD (lớn nhất là máy móc, thiết
bị, dụng cụ phụ tùng; tiếp đến là điện thoại các loại và phụ tùng; máy vi tính, sản
phẩm điện tử và linh kiện; vải; sắt thép; xăng dầu).
Có một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có kim ngạch chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng tương ứng của cả nước, như: khí đốt
53,2%, phân bón 50,7%, rau hoa quả 48,8%, thuốc trừ sâu 46,1%, điện thoại các
loại và linh kiện 45,4%, vải 43,4%, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng 32,2%,
nguyên phụ liệu dệt may da 30,2%, sắt thép 29,5%, hoá chất 27%, máy vi tính sản
phẩm điện tử và linh kiện 26,6%, xơ sợi 26,4%, ô tô nguyên chiếc 25,1%,... Đáng
lưu ý, tốc độ tăng nhập khẩu từ Trung Quốc cao hơn nhiều tốc độ tăng xuất khẩu
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của Công ty may Hồ Gươm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của Công ty may Hồ Gươm - Người đăng: xuanman001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của Công ty may Hồ Gươm 9 10 764