Ktl-icon-tai-lieu

giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn viễn thông quân đội (viettel) trong cung cấp dịch vụ đi động

Được đăng lên bởi vinhkt453
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1681 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-------------------------------

PHẠM NAM SƠN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL)
TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ

HÀ NỘI – 2012

-1PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cạnh tranh là một hiện tượng vốn có của nền kinh tế thị
trường. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Cộng sản Việt Nam đã dự báo tình hình thế giới và trong nước
những năm sắp tới: “Cạnh tranh về kinh tế - thương mại, tranh giành
các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, công nghệ, nguồn vốn,
nguồn nhân lực chất lượng cao... giữa các nước ngày càng gay gắt”.
Trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập
sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hầu hết các doanh nghiệp
đều thừa nhận trong mọi hoạt động đều phải có cạnh tranh và coi
cạnh tranh không những là môi trường, động lực của sự phát triển
nói chung, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng hiệu quả của
các doanh nghiệp, mà còn là yếu tố quan trọng làm lành mạnh hoá
các quan hệ xã hội khi Nhà nước bảo đảm sự bình đẳng trước pháp
luật.
Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra những cơ hội thuận lợi cho các
doanh nghiệp trong nước vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời cũng
đặt ra những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Sự
thâm nhập của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ làm môi trường cạnh
tranh gay gắt hơn ngay tại thị trường nội địa. Điều này có thể làm
cho doanh nghiệp bị thu hẹp thị trường, thua lỗ thậm chí phá sản. Để
tồn tại và phát triển, doanh nghiệp trong nước buộc phải đổi mới.
Hội nhập trong lĩnh vực viễn thông cũng nằm trong xu thế
chung đó. Hơn thế nữa, đây là một lĩnh vực hoạt động rất nhạy cảm,
giá trị của sản phẩm dịch vụ kết tinh trong hàng hóa khác và có tính
xã hội hóa cao.
Dịch vụ điện thoại di động là một trong số các dịch vụ viễn
thông hiện đang bị cạnh tranh gay gắt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

-2Đây là dịch vụ mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho
các nhà khai thác. Đặc biệt, khi Việt Nam trở thành thành viên chính
thức của WTO, trong những năm sắp tới khi có sự tham gia của các
nhà khai thác nước ngoài, thị trường viễn thông nói chung và thị
trường dịch vụ điện thoại di động nói riêng sẽ phải đối mặt với nhiều
thách thức và cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt. Xuất phát từ thực tế
đó, đề tài: “Giải pháp n...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------------------------------
PHẠM NAM SƠN
GII PHÁP NÂNG CAO NG LC CNH TRANH CA
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐI (VIETTEL)
TRONG CUNG CP DCH V ĐIN THOẠI DI ĐNG
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
HÀ NỘI – 2012
giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn viễn thông quân đội (viettel) trong cung cấp dịch vụ đi động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn viễn thông quân đội (viettel) trong cung cấp dịch vụ đi động - Người đăng: vinhkt453
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn viễn thông quân đội (viettel) trong cung cấp dịch vụ đi động 9 10 85