Ktl-icon-tai-lieu

Giải thích mức độ hội nhập kinh tế của Việt Nam Thông qua mô hình tiến trình hội

Được đăng lên bởi moepro
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Giải thích mức độ hội nhập kinh tế của Việt Nam Thông qua mô hình tiến trình hội

nhập kinh tế?
Hội nhập kinh tế là một hiện tượng không mới nhưng đang thu hút nhiều sự chú ý của các
quốc gia trong đó có Việt Nam. Nền kinh tế ngày càng hội nhập đi kèm với việc ngày càng
có nhiều rào cản thương mại được dỡ bỏ và sự hợp tác gia tăng trong kinh tế và chính trị. Tùy
vào độ mở của chính sách và sự hợp tác, hội nhập được chia thành 05 mức độ khác nhau:
Thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA), Khu vực mậu dịch tự do (FTA), Liên minh thuế quan
(CU), Thị trường chung, Liên minh tiền tệ.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được khởi xướng từ Đại hội Đảng lần thứ 6,
mục tiêu là từng bước tự do hóa các hoạt động kinh tế, thương mại, mở cửa thị trường, tham
gia vào các tổ chức và thể chế kinh tế khu vực, thế giới. Để hiểu mức độ hội nhập kinh tế của
Việt Nam, có thể điểm qua các dấu mốc chính sau:
•

Từ 25-7-1995, Việt Nam gia nhập ASEAN và sau đó là tham gia Khu vực Thương
mại tự do ASEAN (AFTA).

•

Từ 11-1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác kinh tế
Châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Sau thất bại của vòng đàm phán Doha tại diễn
đàn WTO, năm 2006, tại Hà Nội, APEC đã chính thức thảo luận về đề xuất tự do hóa
thương mại trong APEC (FTAAP - Free Trade Area of the Asia-Pacific) để tìm một
hướng đi khác cho các bất đồng không giải quyết được tại WTO.

•

Từ 2006, Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ thương mại với Việt Nam. Đây là
một dấu mốc quan trọng giúp đẩy nhanh tiến trình Việt Nam gia nhập WTO. Tuy
nhiên đến nay, giữa Mỹ và Việt Nam vẫn chưa ký kết một hiệp định FTA nào.

•

Đầu năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO sau hơn 12 năm
theo đuổi (bắt đầu từ cuối năm 1994 khi gửi đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp định
chung về Thương mại và Thuế quan (GATT) – tiền thân của WTO).

•

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện đã ký kết tham gia nhiều khu vực mậu dịch tự do khác
như ASEAN- Ấn Độ, ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Trung Quốc, ASEANAustralia/New Zealand, và là đối tác kinh tế với Nhật Bản, Chile.

•

Hiện Việt Nam đang trong quá trình đàm phán FTA với Hàn Quốc, EU, Liên minh
Thuế Quan Nga-Belarus-Kazakhstan, v.v.. và đàm phán Hiệp định đối tác thương mại
xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Như vậy về mức độ, Việt Nam đang ở 02 mô hình hội nhập kinh tế đầu tiên (PTA, FTA).
2. Mối liên hệ WTO và FTAs?

WTO và FTAs có mối liên hệ khá phức tạp, vừa có quan hệ bổ túc, vừa đối lập nhau.

FTA giúp đẩy nhanh tiến trình tự do hóa thương mại ở các...
1. Giải thích mức độ hội nhập kinh tế của Việt Nam Thông qua hình tiến trình hội
nhập kinh tế?
Hội nhập kinh tế một hiện tượng không mới nhưng đang thu hút nhiều sự chú ý của các
quốc gia trong đó Việt Nam. Nền kinh tế ngày càng hội nhập đi kèm với việc ngày càng
có nhiều rào cản thương mại được dỡ bỏ và sự hợp tác gia tăng trong kinh tế và chính trị. Tùy
vào độ mở của chính sách sự hợp tác, hội nhập được chia thành 05 mức độ khác nhau:
Thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA), Khu vực mậu dịch tự do (FTA), Liên minh thuế quan
(CU), Thị trường chung, Liên minh tin tệ.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được khởi xướng từ Đại hội Đảng lần thứ 6,
mục tiêu từng bước tự do hóa các hoạt động kinh tế, thương mại, mở cửa thị trường, tham
gia vào các tổ chức và thể chế kinh tế khu vực, thế giới. Để hiểu mức độ hội nhập kinh tế của
Việt Nam, có thể điểm qua các dấu mốc chính sau:
Từ 25-7-1995, Việt Nam gia nhập ASEAN sau đó tham gia Khu vực Thương
mại tự do ASEAN (AFTA).
Từ 11-1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác kinh tế
Châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Sau thất bại của vòng đàm phán Doha tại diễn
đàn WTO, năm 2006, tạiNội, APEC đã chính thức thảo luận về đề xuất tự do hóa
thương mại trong APEC (FTAAP - Free Trade Area of the Asia-Pacific) để tìm một
hướng đi khác cho các bất đồng không giải quyết được tại WTO.
Từ 2006, Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ thương mại với Việt Nam. Đây
một dấu mốc quan trọng giúp đẩy nhanh tiến trình Việt Nam gia nhập WTO. Tuy
nhiên đến nay, giữa Mỹ và Việt Nam vẫn chưa ký kết một hiệp định FTA nào.
Đầu năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO sau hơn 12 năm
theo đuổi (bắt đầu từ cuối năm 1994 khi gửi đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp định
chung về Thương mại và Thuế quan (GATT) – tiền thân của WTO).
Bên cạnh đó, Việt Nam hiện đã kết tham gia nhiều khu vực mậu dịch tự do khác
như ASEAN- Ấn Độ, ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-
Australia/New Zealand, và là đối tác kinh tế với Nhật Bản, Chile.
Hiện Vit Nam đang trong quá trình đàm phán FTA với Hàn Quốc, EU, Ln minh
Thuế Quan Nga-Belarus-Kazakhstan, v.v.. và đàm phán Hiệp định đối tác thương mại
xuyên Thái Bình Dương (TPP)
Như vậy về mức độ, Việt Nam đang ở 02 mô hình hội nhập kinh tế đầu tiên (PTA, FTA).
2. Mối liên hệ WTO và FTAs?
WTO và FTAs có mối liên hệ khá phức tạp, vừa có quan hệ bổ túc, vừa đối lập nhau.
Giải thích mức độ hội nhập kinh tế của Việt Nam Thông qua mô hình tiến trình hội - Trang 2
Giải thích mức độ hội nhập kinh tế của Việt Nam Thông qua mô hình tiến trình hội - Người đăng: moepro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giải thích mức độ hội nhập kinh tế của Việt Nam Thông qua mô hình tiến trình hội 9 10 539