Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kế toán quản trị

Được đăng lên bởi songmaiqn
Số trang: 211 trang   |   Lượt xem: 2311 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Biên soạn : Th.S. §inh Xu©n Dòng
Th.S. NguyÔn V¨n TÊn
TH.S. Vò Quang KÕt

LỜI NÓI ĐẦU
Việt nam đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu đổi mới
cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi những thông
tin đa dạng, phục vụ cho các quyết định kinh tế, điều đó đã hình thành khái niệm về hệ thống kế
toán tài chính, kế toán quản trị.
Kế toán quản trị - Một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán, được hình thành và phát
triển. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp phục vụ chủ yếu trong nội bộ doanh nghiệp, thoả
mãn yêu cầu thông tin của chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý để điều hành kinh doanh.
Để phục vụ công tác giảng dạy và học tập, Khoa Quản trị kinh doanh 1, Học viện Công
nghệ Bưu chính viễn thông đã tổ chức biên soạn “ Tài liệu giảng dạy kế toán quản trị”. Cuốn sách
được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu trong và ngoài nước do Th.S Đinh xuân Dũng,
Trưởng bộ môn Tài chính kế toán - Khoa Quản trị kinh doanh 1, chủ biên với sự tham gia của
nhiều giảng viên bộ môn Tài chính kế toán.
Tham gia biên soạn gồm:
1/ Th.S Đinh xuân Dũng - Chương I, III, IV và VI. (15+51+21+49)=136
2/ Th.S Nguyễn văn Tấn - Chương VII. (15)
3/ Cử nhân Vũ quang Kết - Chương II và V. (38+19)=57
Mặc dù rất cố gắng để hoàn thành tài liệu này với nội dung, kết cấu hợp lý và khoa học, đáp
ứng nhu cầu đào tạo trong giai đoạn mới. Song do tài liệu được biên soạn lần đầu nên không tránh
khỏi thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Xin chân thành cảm ơn.

Chủ biên
Th.S Đinh Xuân Dũng

2

Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
1.1- KHÁI NIỆM BẢN CHẤT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.
Chức năng của kế toán là cung cấp thông tin về hoạt động của một đơn vị, một tổ chức.
Trong các doanh nghiệp, thông tin kế toán không những cần thiết cho người ra quyết định quản lý
ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp. Do có
phạm vi cung cấp, phục vụ thông tin khác nhau nên kế toán doanh nghiệp được chia thành kế toán
tài chính và kế toán quản trị.
Khác với các thông tin của kế toán tài chính chủ yếu phục vụ cho các đối tượng bên ngoài
doanh nghiệp, kế toán quản trị cung cấp thông tin thoả mãn nhu cầu của các nhà quản trị...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kế toán quản trị - Người đăng: songmaiqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
211 Vietnamese
Giáo trình kế toán quản trị 9 10 623