Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quản lý dự án

Được đăng lên bởi bangxdkg1
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
Biên tập bởi:
Vien CNTT – DHQG Hanoi

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
Biên tập bởi:
Vien CNTT – DHQG Hanoi
Các tác giả:
Vien CNTT – DHQG Hanoi

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Lời nói đầu
1.1. Lời nói đầu
2. Chương I. Mở đầu
2.1. Chương I. Mở đầu
2.2. Khoa học quản lý nói chung
2.3. Sơ lược về sự phát triển các tư tưởng quản lý
2.4. Dự án là gì
2.5. Quản lý dự án là gì
2.6. Người quản lý dự án
3. Chương II. Lập kế hoạch dự án
3.1. Chương II. Lập kế hoạch dự án
3.2. Xác định vai trò trách nhiệm trong dự án
3.3. Tài liệu mô tả dự án
3.4. Bảng công việc
3.5. Ước lượng thời gian
3.6. Xác định rủi ro
3.7. Lập tiến độ thực hiện
3.8. Phân bố lực lượng, tài nguyên
3.9. Tính chi phí cho dự án
4. Chương III. Các phương tiện phục vụ quản lý dự án
4.1. Sử dụng phần mềm để trợ giúp quản lý dự án
4.2. Sơ đồ luồng công việc
4.3. Hồ sơ dự án
4.4. Kỹ năng họp và trình bày
4.5. Xây dựng tổ dự án
5. Chương IV. Quản lý, kiểm soát dự án
5.1. Chương IV. Quản lý, kiểm soát dự án
5.2. Các đặc điểm của dự án CNTT
5.3. Kiểm soát dự án
5.4. Khoán ngoài - Mua sắm
5.5. Kết thúc dự án
5.6. Bức tranh tổng thể về Quản lý dự án
5.7. Một số văn bản pháp quy liên quan đến tổ chức và triển khai dự án

1/137

Tham gia đóng góp

2/137

Lời nói đầu
Lời nói đầu
Với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT), nhu cầu phát triển
phần mềm ngày càng tăng, đặc biệt là những phần mềm lớn, có phạm vi ứng dụng rộng
rãi, xây dựng trong nhiều năm, huy động một đội ngũ đông đảo những chuyên gia phần
mềm khác nhau.
Các phần mềm được thiết kế và xây dựng trong khuôn khổ những dự án CNTT. Rất
nhiều bài học thực tế ở Việt Nam và trên thế giới đã cho thấy rằng dự án càng lớn thì
khả năng thành công càng ít. Việc quản lý dự CNTT ngày càng chứng tỏ vai trò đặc biệt
quan trọng của nó, góp phần đảm bảo thành công cho dự án. Quản lý dự án, từ chỗ là
một nghệ thuật, đã được nghiên cứu, tổng kết và phát triển thành một môn khoa học.
Đây là một môn học mang nhiều yếu tố của khoa học xã hội, được ứng dụng trong khoa
học tự nhiên.
Giáo trình nhằm giúp cho những người quản lý dự án CNTT:
• Nắm được những công việc cần chuẩn bị trước khi dự án hoạt động
• Trang bị những phương pháp luận, bài bản, tiêu chuẩn cho việc quản lý dự án
nói chung và quản lý dự án CNTT nói riêng
• Các hoạt động quản lý và kiểm soát trong khi dự án hoạt động
• Cung cấp một số kinh nghiệm, bài học thực tế của quản lý dự án CNTT ở Việt
Nam
2. Vị trí của quản lý dự án
Nhìn theo qu...
GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
Biên tập bởi:
Vien CNTT – DHQG Hanoi
Giáo trình quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quản lý dự án - Người đăng: bangxdkg1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Giáo trình quản lý dự án 9 10 184