Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

Được đăng lên bởi poppo-r831k
Số trang: 200 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TS. NGUYỄN KHẮC THÁI SƠN

GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀĐẤT ĐAI
(Dùng cho sinh viên ngành Quản lý đất đai)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 2007

LỜI NÓI ĐẦU
Quản lý là chức năng của bộ máy nhà nước. Tất cả các ngành, các lĩnh vực
đều cần phải thực hiện chức năng này. Phần lớn sinh viên ngành quản lý đất đai
sau khi ra trường là làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Để
làm tôi công tác này, khi học trong trường, sinh viên cần phải biết bộ máy ngành
quản lý đất đai và nắm chắc các nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Vì vậy,
"Quản lý nhà nước về đất đai " là môn học cốt lõi bắt buộc của khung chương
trình đào tạo kỹ sư ngành quản lý đất đai.
Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai được biên soạn nhằm cung cấp
cho sinh viên ngành quản lý đất đai của Nhà trường và các cơ sởđào tạo khác
những kiên thức cơ bản nhất đối với quản lý nhà nước về đất đai. Bố cục của
giáo trình được chia thành 3 chương:
Chương 1. Đại cương về quản lý hành chính nhà nước và quản lý nhà nước
về đất đai;
Chương 2. Quá trình phát triển của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở
nước ta;
Chương 3. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai.
Tác giả chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong Trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên, các quý vị ngoài Trường đã đọc và góp ý cho bản thảo
của giáo trình.
Tuy đã cố gắng cập nhật những kiên thức mới nhất về quản lý nhà nước
trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai 2003, về hệ thống cơ quan chuyên môn
ngành quản lý đất đai để đáp ứng yêu cầu đào tạo kỹ sư ngành quản lý đất đai
hiện nay, song do khả năng có hạn, chắc chắn giáo trình không tránh khỏi những
thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sựđóng góp ý kiên của các bạn đồng
nghiệp, độc giả và sinh viên.
Xin chân thành cảm ơn!
TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Chương 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN
LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1.1.1. Một số vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước
1.1.1.1 Khái niệm
* Khái niệm về quản lý
Hiện nay có nhiều cách giải thích thuật ngữ quản lý, có quan niệm cho rằng
quản lý là cai trị; cũng có quan niệm cho rằng quản lý là điều hành, điều khiển,
chỉ huy [15]. Quan niệm chung nhất về quản lý được nhiều người hấp nhận do
điều khiển học đưa ra như sau: Quản lý là sự tác đ ộngđìịh hướng bất kỳ lên một
hệ thông nào đó nhằm trật tự hóa và hướng nó phát triển phù hợp với những quy
luật nhất định. Quan niệm này không những phù hợp với hệ thống máy móc thiết
bị, c...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
TS. NGUYN KHC THÁI SƠN
GIÁO TRÌNH QUN LÝ NHÀ NƯỚC VỀĐẤT ĐAI
(Dùng cho sinh viên ngành Qun lý đất đai)
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP HÀ NI - 2007
GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI - Người đăng: poppo-r831k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
200 Vietnamese
GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 9 10 208