Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu ISO 14000 & kiểm tóan môi trường

Được đăng lên bởi Noo Ppita
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

Bài giảng Môn học

“ ISO 14000 &
KiỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG”

1

(Chương 1- TỔNG QUAN ISO 14000)

Giảng viên: TS. Hà Dương Xuân Bảo
Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh
Tel 0903.722.266 - Email: hdxbao@hcmut.edu.vn
PhD, Kiev-Moscow_1982-1991
ISO 14000 & KiỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG……………hdxbao@hcmut.edu.vn..... ……….-01-

Phần 1: Tiêu chuẩn Quốc tế

ISO 14000 & ISO 14001
Chương 1: Giới thiệu ISO 14000
Chương 2: Tổng quan ISO 14001

ISO 14000 & KiỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG……………hdxbao@hcmut.edu.vn..... ……….-02-

Chương 1: Giới thiệu về ISO 14000
1.1- NHỮNG KHÁI NiỆM LIÊN QUAN ĐẾN ISO 14000
001- Tiêu chuẩn & tiêu chuẩn hoá
002- Khái niệm về ISO
003- Khái niệm về ISO 14000
004- Lợi ích của ISO 14000
005- Phạm vi của ISO 14000
006- Thành phần của bộ tiêu chuẩn ISO 14000
007- Mục đích của ISO 14000
ISO 14000 & KiỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG……………hdxbao@hcmut.edu.vn..... ……….-03-

Chương 1: Giới thiệu về ISO 14000

001- Tiêu chuẩn & tiêu chuẩn hoá
- Trên thế giới có rất nhiều TC cạnh tranh (TC cho máy phát điện
(50 Hz so với 60 Hz), đơn vị đo (mét so với foot - HT của Anh)
- Sự khác biệt giữa TCQG và KV thường dẫn đến sự bất lợi
cho các nhà cạnh tranh từ đó khiến NTD phải chịu giá cao hơn.
- Một TC được chuẩn hoá càng nhiều, được chấp nhận và
sdụng ở nhiều nơi thì lợi ích mang lại sẽ càng nhiều
- Trong TG KD, việc chuẩn hóa là bắt buộc  các nhà SX
trong nước hoặc ngoài nước có thể bán SP của họ trên toàn TG
mà không cần đến việc đòi hỏi hàng trăm các yêu cầu KT tại khu
vực đó. (SP đĩa mềm sẽ tương thích với bất kỳ loại máy tính
nào/hãng SX nào )
- Một HT TC được chấp nhận là điều cốt yếu tạo ra thị trường
rộng lớn, nâng cao hiệu quả SX và sử dụng SP (từ SP phức tạp xe ô tô đến những SP mang tính trí tuệ - chương trình máy tính.)
ISO 14000 & KiỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG……………hdxbao@hcmut.edu.vn..... ……….-04-

Chương 1: Giới thiệu về ISO 14000

002- Khái niệm về ISO
THE INTERNATIONAL STANDARD ORGANNIZATION
(THE INTERNATIONAL ORGANNIZATION FOR STANDARDIZATION)

ISO là một tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa - ra đời 23/2/1947.
- Trụ sở chính: Geneve (Thụy sỹ).
- Ngôn ngữ sử dụng; Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

- ISO là một tổ chức phi chính phủ . không phải là
đại diện cho quyền lực của khối châu Âu hay Mỹ.
- Nhiệm vụ chính: - nghiên cứu xây dựng, công bố các
tiêu chuẩn (không có giá trị pháp lý bắt buộc áp dụng)
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau .
- quảng bá các TC trên thị trường KD TG, trong việc
thông tin liên lạc và SX
ISO 14000 & KiỂ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH
Bài giảng Môn học
“ ISO 14000 &
KiỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG”
1
Giảng viên: TS. Hà Dương Xuân Bảo
Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh
Tel 0903.722.266 - Email: hdxbao@hcmut.edu.vn
PhD, Kiev-Moscow_1982-1991
KiỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG”
ISO 14000 & KiỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG……………hdxbao@hcmut.edu.vn..... ……….-01-
(Chương 1- TỔNG QUAN ISO 14000)
Giới thiệu ISO 14000 & kiểm tóan môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu ISO 14000 & kiểm tóan môi trường - Người đăng: Noo Ppita
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Giới thiệu ISO 14000 & kiểm tóan môi trường 9 10 73