Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu về vinamilk

Được đăng lên bởi GiHa HaGi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Khái quát chung về công ty cổ phần sữa vinamilk
1.1. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk
Tiền thân là công ty sữa, café Miền Nam thuộc tổng công ty thực
phẩm, với 6 đơn vị trực thuộc là:
+ Nhà máy sữa thống nhất
+ Nhà máy sữa trường thọ
+ Nhà máy café biên hòa
+ Nhà máy Bột Bích Chi và Lubico
Một năm sau đó (1978) công ty được chuyển cho Bộ công nghiệp
thực phẩm quản lý và công ty đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp sữa café và
bánh kẹo I và đến năm 1992 được đổi tên thành công ty sữa Việt Nam thuộc
sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Nghiệp nhẹ.
Năm 1996, liên doanh với Công Ty Cổ Phần Đông Lạnh Quy Nhơn
để thành lập xí nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định. Liên doanh này tạo điều
kiện cho công ty thâm nhập thành công thị trường miền trung Việt Nam.
Tháng 11 năm 2003, đánh dấu mốc quan trọng là chính thức đổi thành
Công Ty Cổ Phần đổi tên thành “ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam”. Sau đó,
công ty thực hiện việc thâu tóm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam và công Ty
Cổ Phần Sữa Sài Gòn, tăng vốn điều lệ đăng ký của công ty lên con số 1.590
tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được thành lập trên cơ sở quyết
định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công
nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam
thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh
doanh Công ty số 4103001932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí

Minh cấp ngày 20/11/2003. Trước ngày 1 tháng 12 năm 2003, Công ty là
doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp.
Tên đầy đủ:

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Tên viết tắt:

VINAMILK

Trụ sở:

36 - 38 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch:

184–186–188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ
Chí Minh

Điện thoại:

(08) 9300 358

Web site:Email:

Fax: (08) 9305 206

vinamilk@vinamilk.com.vn

Vốn Điều lệ của Công ty Sữa Việt Nam hiện nay: 1.590.000.000.000
VND (Một nghìn năm trăm chín mươi tỷ đồng).
Bảng 2.1: Cơ cấu Vốn điều lệ tại thời điểm 30/06/2006 là:
Thành phần sở hữu

Số cổ phần sở hữu

Tỷ lệ (%)

- Cổ đông Nhà nước

79.520.000

50,01%

- Cổ đông trong nước

25.626.700
53.853.300

16,12%
33,87%

- Cổ đông nước ngoài

Tổng số vốn chủ sở hữu
159.000.000
100,00%
Nguồn : Bản báo cáo Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam.
TẦM NHÌN:
“Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về sản phẩm dinh
dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người”
SỨ MỆNH:
“Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất,
chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao
...
1. Khái quát chung về công ty cổ phần sữa vinamilk
1.1. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk
Tiền thân công ty sữa, café Miền Nam thuộc tổng công ty thực
phẩm, với 6 đơn vị trực thuộc là:
+ Nhà máy sữa thống nhất
+ Nhà máy sữa trường thọ
+ Nhà máy café biên hòa
+ Nhà máy Bột Bích Chi và Lubico
Một năm sau đó (1978) công ty được chuyển cho Bộ công nghiệp
thực phẩm quản công ty đổi tên thành nghiệp liên hợp sữa café
bánh kẹo I và đến năm 1992 được đổi tên thành công ty sữa Việt Nam thuộc
sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Nghiệp nhẹ.
Năm 1996, liên doanh với Công Ty Cổ Phần Đông Lạnh Quy Nhơn
để thành lập nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định. Liên doanh y tạo điều
kiện cho công ty thâm nhập thành công thị trường miền trung Việt Nam.
Tháng 11 năm 2003, đánh dấu mốc quan trọng là chính thức đổi thành
Công Ty Cổ Phần đổi tên thành “ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam”. Sau đó,
công ty thực hiện việc thâu tóm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam và công Ty
Cổ Phần Sữa Sài Gòn, tăng vốn điều lệ đăng ký của công ty lên con số 1.590
tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được thành lập trên s quyết
định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01 tháng 10 năm 2003 của B Công
nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam
thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Giấy Chứng nhận đăng kinh
doanh Công ty số 4103001932 do Sở Kế hoạch Đầu TP Hồ Chí
giới thiệu về vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu về vinamilk - Người đăng: GiHa HaGi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
giới thiệu về vinamilk 9 10 379