Ktl-icon-tai-lieu

Giữ chân nhân viên giỏi

Được đăng lên bởi Hoan Nguyen
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1.Tổng quan về nhân viên giỏi
1.1.Thế nào là một nhân viên giỏi?
Nguồn nhân lực là tài sản quý giá và quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt là
những người tài lại càng cần được đề cao hơn nữa bởi vì thiếu họ, không một doanh
nghiệp nào có thể tồn tại và phát triển. Tuy nhiên ngay cả khi một số doanh nghiệp Việt
có được đội ngũ nhân lực dồi dào, rất nhiều bài toán khác lại đặt ra cho các nhà quản lý.
Khó khăn lớn nhất của các nhà quản lý Việt là giữ chân người tài trong doanh
nghiệp. Các nhà quản trị nhân sự Việt gần đây đang đau đầu vì hiện tượng “chảy máu
chất xám” đang ngày càng gia tăng trong doanh nghiệpViệt Nam. Các nhà quản trị doanh
nghiệp Việt không có giải pháp nào khác là phải biết cách “bảo tồn” và phát triển vốn tài
sản to lớn này nếu còn muốn kinh doanh. Rất cấp thiết là họ phải phân biệt được một
nhân viên giỏi khác với nhân viên bình thường, đánh giá đúng vai trò, sức ảnh hưởng của
những nhân vật chủ chốt này trong tổ chức và quan trọng nhất là tìm ra được phương
thức để người tài gắn kết lâu dài với doanh nghiệp.
Hầu hết mọi người đều khẳng định nhân viên giỏi trong một doanh nghiệp là
những cá nhân làm việc gắn lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể, đề cao giá trị chung
của doanh nghiệp. Họ làm việc luôn có sự cân nhắc công việc với các quan hệ xã hội, làm
việc với lòng tự trọng và có nhu cầu khẳng định tài năng rất lớn. Và họ là những người đề
cao sự logic, khoa học, không chấp nhận những điều áp đặt vô lý.
Một doanh nghiệp có những con người làm việc với tinh thần trách nhiệm cao,
luôn hướng đến những mục đích cao đẹp thì tương lai của doanh nghiệp sẽ rất phát triển
bởi có nội lực mạnh là đội ngũ nhân viên giỏi có Tâm và có Tài.
Đội ngũ nhân viên giỏi tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp
Nguồn nhân lực cùng với vốn là hai nhân tố nhất thiết phải có khi quyết định
thành lập một doanh nghiệp. Nguồn vốn tài chính giúp công ty bảo đảm bộ mặt bên ngoài

của tổ chức nhưng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng quyết định sức mạnh cạnh
tranh cho doanh nghiệp bởi đó chính là Thế và Lực của doanh nghiệp đó.
Nhân viên giỏi chi phối đến sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp bởi họ tác
động trực tiếp đến hoạt động thực thi chiến lược kinh doanh của tổ chức. Chiến lược kinh
doanh là yếu tố then chốt của kinh doanh thành công. Có chiến lược đúng đắn thì khả
năng thành công đã là 50%. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp Viêt Nam gần đây đang lâm
vào tình trạng khủng hoảng về chiến lược kinh doanh bởi có một thực trạng là tỷ lệ nhân
viên giỏi xin thôi việc...
1.Tổng quan về nhân viên giỏi
1.1.Thế nào là một nhân viên giỏi?
Nguồn nhân lực tài sản quý giá quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt
những người tài lại càng cần được đề cao hơn nữa bởi thiếu họ, không một doanh
nghiệp nào thể tồn tại phát triển. Tuy nhiên ngay cả khi một số doanh nghiệp Việt
có được đội ngũ nhân lực dồi dào, rất nhiều bài toán khác lại đặt ra cho các nhà quản lý.
Khó khăn lớn nhất của các nhà quản Việt giữ chân người tài trong doanh
nghiệp. Các nhà quản trị nhân s Việt gần đây đang đau đầu hiện tượng chảy máu
chất xám” đang ngày càng gia tăng trong doanh nghiệpViệt Nam. Các nhà quản trị doanh
nghiệp Việt không giải pháp nào khác là phải biết cách “bảo tồn” phát triển vốn tài
sản to lớn này nếu còn muốn kinh doanh. Rất cấp thiết họ phải phân biệt được một
nhân viên giỏi khác với nhân viên bình thường, đánh giá đúng vai trò, sức ảnh hưởng của
những nhân vật chủ chốt y trong tổ chức và quan trọng nhất tìm ra được phương
thức để người tài gắn kết lâu dài với doanh nghiệp.
Hầu hết mọi người đều khẳng định nhân viên giỏi trong một doanh nghiệp
những cá nhân m việc gắn lợi ích nhân với lợi ích của tập thể, đề cao giá trị chung
của doanh nghiệp. Họ làm việc luôn có sự cân nhắc công việc với các quan hệ xã hội, làm
việc với lòng tự trọng và có nhu cầu khẳng định tài năng rất lớn. Và họ là những người đề
cao sự logic, khoa học, không chấp nhận những điều áp đặt vô lý.
Một doanh nghiệp những con người làm việc với tinh thần trách nhiệm cao,
luôn hướng đến những mục đích cao đẹp thì ơng lai của doanh nghiệp srất phát triển
bởi có nội lực mạnh là đội ngũ nhân viên giỏi có Tâm và có Tài.
Đội ngũ nhân viên giỏi tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp
Nguồn nhân lực cùng với vốn hai nhân tố nhất thiết phải khi quyết định
thành lập một doanh nghiệp. Nguồn vốn tài chính giúp công ty bảo đảm bộ mặt bên ngoài
Giữ chân nhân viên giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giữ chân nhân viên giỏi - Người đăng: Hoan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giữ chân nhân viên giỏi 9 10 244