Ktl-icon-tai-lieu

GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON MEDIA IN CHINA: A COMPARATIVE SEMIOTIC CONTENT ANALYSIS OF VISUAL REPRESETATION IN CHINESE AND US MAGAZINE ADVERTISEMENTS 1979-1998

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 2752 lần   |   Lượt tải: 20 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON MEDIA IN CHINA: A COMPARATIVE SEMIOTIC CONTENT ANALYSIS OF VISUAL REPRESETATION IN CHINESE AND US MAGAZINE ADVERTISEMENTS 1979-1998 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON MEDIA IN CHINA: A COMPARATIVE SEMIOTIC CONTENT ANALYSIS OF VISUAL REPRESETATION IN CHINESE AND US MAGAZINE ADVERTISEMENTS 1979-1998 9 10 611