Ktl-icon-tai-lieu

HẠN CHẾ RỦI RO

Được đăng lên bởi Merry Nguyen
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
KHOA NGÂN HÀNG
------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

HẠN CHẾ RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC THANH
TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI PHÒNG THANH
TOÁN QUỐC TẾ - NH TMCP KIÊN LONG

Giáo viên hướng dẫn : Ths. Đào Trung Kiên
Sinh viên thực hiện

: Đặng Ngọc Thanh

Lớp - Khóa

: NH001-K35

Niên khóa: 2009 - 2013

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn Quí Thầy Cô Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM đã
tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian
tôi học tập tại Trường. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy Đào
Trung Kiên đã rất nhiệt tình hướng dẫn cho tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp
này.
Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị đang công tác tại
phòng Thanh Toán Quốc Tế Ngân hàng TMCP Kiên Long và anh Phạm Đăng Khoa
đã hết lòng hỗ trợ, cung cấp số liệu và đóng góp ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành
chuyên đề.
Xin chân thành cảm ơn!

i

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
I HC KINH T TP. HCM
KHOA NGÂN HÀNG
------
KHÓA LUN TT NGHIP
ĐỀ TÀI:
HN CH RI RO TRONG PHƯƠNG THC THANH
TOÁN TÍN DNG CHNG T TI PHÒNG THANH
TOÁN QUC T - NH TMCP KIÊN LONG
Giáo viên hướng dn : Ths. Đào Trung Kiên
Sinh viên thc hin : Đặng Ngc Thanh
Lp - Khóa : NH001-K35
Niên khóa: 2009 - 2013
HẠN CHẾ RỦI RO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HẠN CHẾ RỦI RO - Người đăng: Merry Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
HẠN CHẾ RỦI RO 9 10 296