Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng tại thi trấn Lấp Vò – Đồng tháp

Được đăng lên bởi Thi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2756 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Hành vi tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng tại thi trấn Lấp Vò – Đồng tháp

Chương I: TỔNG QUAN
1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
Các loại rau, củ, quả là không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của mõi gia đình.
Chúng cung cấp cho chúng ta các chất dinh dưỡng và các loại vitamin cần thiết cho cơ thể.
Nhưng làm thế nào để cung cấp các chất thiết yếu từ rau, củ, quả vào cơ thể một cách an
toàn mà không lo nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm và không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ sau
này là vấn đề mà người tiêu dùng rau đang quan tâm.
Mặt khác đời sống kinh tế của nguời dân thị trấn Lấp Vò cũng được cải thiện,chất
lượng cuộc sống được quan tâm hơn. Trước đây con người có nhu cầu ăn no mặc ấm thì
nay con người không chỉ dừng lại ở mức ăn ngon mặc đẹp mà đó là ăn như thế nào có đầy
đủ chất dinh dưỡng đảm bảo an toàn cho bản thân,gia đình. Chính vì tầm quan trọng mà rau
an toàn mang lại cho nên họ cần có sự đúng đắn trọng việc lựa chọn rau, củ, quả an toàn.
Nhưng trái lại việc sử dụng rau an toàn lại chưa được quan tâm ở thị trấn này. Đến
hình là chưa có một cơ sở cung cấp rau an toàn nào trên địa bàn. Từ những thực tiễn trên thì
việc nghiên cứu “Hành vi tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng tại thị trấn Lấp Vò tỉnh
Đồng Tháp” là một sự cần thiết để có thể cung cấp một số thông tin và đặc điểm tiêu dùng
của người dân cho các nhà cung cấp rau an toàn có thể đáp ứng nhu cầu kịp thời.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Mô tả hành vi chọn mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thị trấn Lấp Vò.
- Tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chọn mua rau an toàn.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Thời gian nghiên cứu
Thời gian tiến hành nghiên cứu là từ 22/02/2010 đến 30/04/2010.
Không gian nghiên cứu: là thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Đối tượng nghiên cứu: là người tiêu dùng đã và đang tiêu dùng rau an toàn tại thị trấn
Lấp Vò.
1.4 Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU
Cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà cung cấp rau an toàn, giúp họ hiểu
được hành vi chọn mua rau an toàn thực tế. Từ đó cung cấp các sản phẩm phù hợp với hành
vi mua của người tiêu dùng tại thị trấn Lấp Vò.

SVTH: Lê Thị Chúc loan

1

Hành vi tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng tại thi trấn Lấp Vò – Đồng tháp
Chương II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Chương I đã giới thiệu về mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa của nghiên cứu. Chương
này sẽ trình bày cơ sở lý thuyết để đưa ra mô hình nghiên cứu. Nội dung chương này bao
gồm: (1) Các khái niệm, (2) Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng, (3) Tiến trình ra
quyết định mua.
2.1 CÁC...
Hành vi tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng tại thi trấn Lấp Vò – Đồng tháp
Chương I: TỔNG QUAN
1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
Các loại rau, củ, quả là không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của mõi gia đình.
Chúng cung cấp cho chúng ta các chất dinh dưỡng và các loại vitamin cần thiết cho thể.
Nhưng m thế nào để cung cấp các chất thiết yếu từ rau, củ, quả vào thể một cách an
toàn mà không lo nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm và không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ sau
này là vấn đề mà người tiêu dùng rau đang quan tâm.
Mặt khác đời sống kinh tế của nguời dân thị trấn Lấp cũng được cải thiện,chất
lượng cuộc sống được quan tâm hơn. Trước đây con người nhu cầu ăn no mặc ấm thì
nay con người không chỉ dừng lại mức ăn ngon mặc đẹp đó ăn như thếo đầy
đủ chất dinh dưỡng đảm bảo an toàn cho bản thân,gia đình. Chính vì tầm quan trọng mà rau
an toàn mang lại cho nên họ cần có sự đúng đắn trọng việc lựa chọn rau, củ, quả an toàn.
Nhưng trái lại việc sử dụng rau an toàn lại chưa được quan tâm thị trấn này. Đến
hình là chưa có một cơ sở cung cấp rau an toàn nào trên địa bàn. Từ những thực tiễn trên thì
việc nghiên cứu “Hành vi tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng tại thị trấn Lấp Vò tỉnh
Đồng Tháp” một sự cần thiết để thể cung cấp một sthông tin đặc điểm tiêu dùng
của người dân cho các nhà cung cấp rau an toàn có thể đáp ứng nhu cầu kịp thời.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Mô tả hành vi chọn mua rau an toàn của người tiêu dùng tại thị trấn Lấp Vò.
- Tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chọn mua rau an toàn.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Thời gian nghiên cứu
Thời gian tiến hành nghiên cứu là từ 22/02/2010 đến 30/04/2010.
Không gian nghiên cứu: là thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Đối tượng nghiên cứu: là người tiêu dùng đã và đang tiêu dùng rau an toàn tại thị trấn
Lấp Vò.
1.4 Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU
Cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà cung cấp rau an toàn, giúp họ hiểu
được hành vi chọn mua rau an toàn thực tế. Từ đó cung cấp các sản phẩm phù hợp với hành
vi mua của người tiêu dùng tại thị trấn Lấp Vò.
SVTH: Lê Thị Chúc loan
1
Hành vi tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng tại thi trấn Lấp Vò – Đồng tháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành vi tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng tại thi trấn Lấp Vò – Đồng tháp - Người đăng: Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Hành vi tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng tại thi trấn Lấp Vò – Đồng tháp 9 10 673