Ktl-icon-tai-lieu

hành vi tổ chức

Được đăng lên bởi nguyenxuanvu
Số trang: 180 trang   |   Lượt xem: 3907 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

HÀNH VI TỔ CHỨC

Th.S TẠ THỊ HỒNG HẠNH

Biên soạn 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

HÀNH VI TỔ CHỨC
Biên soạn: Th.S TẠ THỊ HỒNG HẠNH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2

BÀI GIỚI THIỆU

Chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo từ xa của Đại học
Mở Thành Phố Hồ Chí Minh.

Các bạn thân mến, môn Hành vi tổ chức là một môn học dành cho tất
cả mọi người đang và sẽ làm việc trong các tổ chức. Môn học không chỉ
thú vị và hữu ích đối với những người làm công tác quản lý mà một nhân
viên bình thường cũng cần tìm hiểu, nghiên cứu để giải thích cho các
hành vi của mình trong tổ chức. Trong môn học này, chúng ta cũng có
thể tìm thấy những câu trả lời cho các câu hỏi: nhu cầu động viên và thái
độ của của người lao động diễn ra như thế nào? Giá trị đã định hình hành
vi trong tổ chức ra sao? Làm thế nào để bố trí một công việc phù hợp với
tính cách, khả năng để gia tăng mức độ hài lòng cho nhân viên và tăng
hiệu quả của tổ chức? Chúng ta cũng sẽ giải thích được mối liên quan
giữa hành vi cá nhân với nhóm và với tổ chức nơi họ đang làm việc?
Tóm lại, hành vi tổ chức sẽ cho chúng ta biết được những yếu tố ảnh
hưởng đến các hành vi như năng suất, tỉ lệ vắng mặt, mức thuyên chuyển
và sự hài lòng trong công việc. Đây là những hành vi mà nhà quản trị thật
sự quan tâm và luôn suy nghĩ để tìm ra những phương cách tác động đến
chúng nhằm đạt được những hành vi như mong đợi. Đối với nhân viên,
thông qua môn học sẽ hiểu rõ bản thân mình hơn, hiểu rõ những kỳ vọng
của nhà quản lý đối với mình hơn để có những điều chỉnh thích hợp.

3

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đưa ra một tài liệu hướng dẫn
sao cho các bạn cảm thấy dễ dàng và thú vị khi nghiên cứu, nhưng chắc
chắn sẽ vẫn còn những vấn đề cần phải giải thích thêm. Các bạn cũng đều
biết nói về con người và hành vi của họ, dù chỉ trong phạm vi tổ chức nơi
họ làm việc, cũng rất phức tạp và nhạy cảm. Hãy cố gắng vượt qua khó
khăn và cùng chúng tôi khám phá một lĩnh vực nghiên cứu hữu ích cho
tất cả chúng ta nhé. Đừng ngần ngại đặt câu hỏi hoặc góp ý cho chúng
tôi để chúng ta có thêm một tài liệu hướng dẫn học tập hay và bổ ích.

Mục tiêu của môn học:
Sau khi học xong môn hành vi tổ chức, học viên sẽ nắm được những
vấn đề sau:
-

Giải thích được mô hình hành vi tổ chức với các biến phụ thuộc và
biến độc lập.

-

Biết được các yếu tố liên quan đến cấp độ cá nhân như đặc tính
tiểu sử, khả năng, tính cách, học tập, nhận thức, giá trị, thái độ, sự hài
lòng và động cơ đã ảnh hưởng nh...
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
M
M
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
Th.S T TH HNG HNH
Biên son
HÀNH VI T CHC
hành vi tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hành vi tổ chức - Người đăng: nguyenxuanvu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
180 Vietnamese
hành vi tổ chức 9 10 268