Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống KSNB

Được đăng lên bởi Văn Ni
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI
THUYẾT TRÌNH MÔN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

NhómI

Đềtài
Kiểmsoátnộibộchutrình
bánhàng–thutiềnchinhánh
C.tyCpthuốcbảovệthựcvật
AnGiangtạiĐắkLắk

NỘI DUNG
GiớithiệuchungvềCôngtyCPthuốcBVTV
AnGiang

Hệthốngkiểmsoátnộibộ

Chutrìnhbánhàng–thutiềncủachinhánh

Nhậnxét,đánhgiá,biệnpháp.

1.GiớithiệuchungvềCôngtyCPthuốcBVTV AnGiang
XuấtthântừChicụcBVTVtỉnh,CôngtydịchvụbảovệthựcvậtAnGiangđượcthànhlậpnăm1993vàđượccổphầnhóavà
otháng9năm2004.

Từmộtđơnvịkinhdoanhnhỏchỉvới23ngườivà750triệuđồngtiềnvốn,đếnnay,CôngtycổphầnbảovệthựcvậtAnGian
gđãtrởthànhnhàphânphốidẫnđầuthịtrườngViệtNam vớisốvốnlênđếnhơn680tỷđồngvàđộingũnhânviêntrên2.000
người.

-TrụsởchínhCôngtycổphầnBảovệthựcvậtAnGiangSố23 đường HàHoàngHổ,phườngMỹXuyên, Tp.
LongXuyên,tỉnhAnGiang.Có49 chinhánhrảikhắpcảnước.

***ChinhánhcôngtyCPthuốcBVTV
AnGiangTỉnhĐăkLăk:
-Thànhlậpnăm1998.

-GiámđốchiệnnaylàHùngTiếnLượng,phógiámđốclàNguyễnVănHiệp.TrưởngphòngkinhdoanhlàNgôNguyễn
ThànhNhân,
-Cơcấutổchức:Nhânviêngồm11ngườivà4phòngban.
-Trìnhđộ:chủyếulàđạihọccònlạilàlaođộngphổthông.

-Có30đạilýphânphốikhắp2tỉnhĐăkLăkvàĐăkNông.
-Địachỉchinhánh: 233ĐinhTiênHoàng, TP.BMT,ĐăkLăk.Điệnthoại(0500).3857.352

2.Hệthốngkiểmsoátnộibộ
Môitrườngkiể
msoát

Giámsát
Đánhgiárủiro
HệthốngKiểmso
át
Nộibộ

Thôngtinvàtru
yềnthông

Hoạtđộngkiể
msoát

2.1.Môitrườngkiểmsoát.
Cơcấubộmáytổchức
Giámđốc
Giámđốc

Phógiámđốc
Phógiámđốc

Phòngkếtoán
Phòngkếtoán

Phòngkinhdoanh
Phòngkinhdoanh

2.1.Môitrườngkiểmsoát.

Hạnchế

Ưuđiểm

Quanđiểmkinhdoanhtrungthựcuytíncóđạođức
-Độingũquảnlýcóchuyênmôn,nănglực
-Cơcấuđơngiản,gọnnhẹ
LựclượngCBNVcótrìnhđộđạihọc,caođẳng,phổt
hông.
-Coitrọngchínhsáchnhânsự
-Địnhkỳđánhgiákếtquả,hoạchđịnhkếhoạch
-HệthốngBC chitiết,đơngiản

-Chưacóbankiểmsoátđộclập
-Nhânviênkiêmnhiệmnhiềuchứcnăng
Việckiểmtragiámsátgiữacácphòngbanthườ
ngdựavàoýkiếnchủquan

-Cácquyđịnh,quychếchưachặtchặtchẽ

2.2.Đánhgiárủiro
2.2.1.Xácđịnhmụctiêu

Ởmứcđộtoànđơnvị:
MụctiêuchungcủaAGPPSgắnvớisứmạngcủatổchứclàcamkếtmanglạimộtdịch
vụphânphốihữuhiệu,thỏamãnlợiíchmongđợicủacácnhàcungcấpvàhệthốngđ
ạilý,manglạinhữnggiảipháphiệuquảchomùamàng,chocuộcsốngcủangườinô
ngdân.
Ởmứcđộtừngbộphận:
Cácbộphậnphảiđượckếtnối,nhấtquánvớimụctiêuchung.

*Phânloạimụctiêu

+ĐảmbảoviệccôngbốB

+Tuânthủcácquyđịnhvềphápl

hẩm,thayđổimẫumã,kỹth

CTCmộtcáchtrungthực

uật

uậtphùhợpvớinhucầucủak

vàđángtincậy

+Nhânviêncótinhthầntựgiácc

háchhàng

+Ápdụngnhấtquáncác

ao,cóýthứctráchnhiệmtrongc

nguyêntắckếtoán

ôngviệc.

+Nângcaochấtlượngsảnp

+Vànhằmmụcti...
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI
THUYẾT TRÌNH MÔN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
NhómI
Hệ thống KSNB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống KSNB - Người đăng: Văn Ni
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hệ thống KSNB 9 10 422