Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH MỸ SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM VÀ MỸ

Được đăng lên bởi thanhsongcau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3549 lần   |   Lượt tải: 23 lần
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH MỸ
SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM VÀ MỸ

Tài chính là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế thị trường hiện nay với chức năng
chủ yếu chu chuyển tiền từ nơi thừa đến nơi thiếu và do vậy nó sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến sức
khỏe của nền kinh tế. Do đó việc tìm hiểu nguồn gốc ra đời cũng như là bản chất và phân tích kĩ
càng phạm trù tài chính là một trong những điều quan trọng mà sinh viên Kinh tế chúng em cần
phải có.
Dưới sự hướng dẫn của Cô, chúng em đã có những hiểu biết cơ bản và nhất định về phạm
trù tài chính này, bên cạnh đó để gia tăng thêm khả năng tìm hiểu cũng như hiểu một cách tường
tận và sâu sắc hơn về phạm trù này, chúng em xin trình bày những suy nghĩ của chúng em về Hệ
thống tài chính của Mỹ và so sánh với hệ thống tài chính ở Việt Nam.
Trong bài phân tích của nhóm chúng em ( Nhóm TRẦN MINH THÀNH) có sử dụng
những tài liệu từ 1 số nguồn. Bài phân tích của chúng em chắc chắn không thể tránh được những
sai sót, hi vọng sẽ được cô giúp đỡ, bên cạnh đó chúng em sẽ đảm bảo tính đúng đắn của những
tài liệu chúng em sử dụng. Chúng em xin cảm ơn cô rất nhiều!
A. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA MỸ
I. Hệ Thống tài chính
Hệ thống tài chính của một quốc gia bao gồm các cơ quan giúp thuận lợi hóa dòng vốn từ những
người có vốn đến những người cần vốn để đầu tư. Hệ thống tài chính có khả năng giúp chuyển
giao vốn hiệu quả hơn bằng cách giảm thiểu vấn đề bất đối xứng trong thông tin giữa những bên
có vốn và những bên cần vốn (trích The basics of finance by Pamela Peterson Drake).
Như vậy, hệ thống tài chính hình thành và phát triển dựa trên nhu cầu hoạt động chuyển
giao các nguồn lực tài chính giữa các chủ thể, đồng thời thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để
phát triển, tăng tốc độ lưu chuyển tiền tệ
II.

Đặc điểm của hệ thống tài chính Mỹ:

1. Hệ thống tài chính Mỹ dựa vào thị trường:
Cấu trúc hệ thống Mỹ dựa vào thị trường (market based hay security dominated financal market)
với thị trường chứng khoán phát triển bậc nhất thế giới. Khối lường tín dụng do ngân hàng cung
ứng cho doanh nghiệp là rất nhỏ trong khi lượng cổ phiếu, trái phiếu mới phát hành trên thị
trường tài chính của doanh nghiệp chiếm khoảng 15-20%.
2. Mô hình giám sát hệ thống tài chính Mỹ:
Ở Mỹ, trách nhiệm giám sát tài chính được phân chia giữa Cục dự trữ Liên bang với Ủy bang
chứng khoán Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi liên bang.
a) Cục dự trữ liên bang Mỹ
Mặc dù dựa vào thị trường nhưng không thể phủ nhận vai trò của hệ thống ngân hàng đối với hệ
thống tài chính Mỹ. Cụ...
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH MỸ
SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM VÀ MỸ
Tài chính một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế thị trường hiện nay với chức năng
chủ yếu chu chuyển tiền từ nơi thừa đến nơi thiếu và do vậy nó sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến sức
khỏe của nền kinh tế. Do đó việc tìm hiểu nguồn gốc ra đời cũng như là bản chất và phân tích
càng phạm trù tài chính một trong những điều quan trọng sinh viên Kinh tế chúng em cần
phải có.
Dưới sự hướng dẫn của Cô, chúng em đã có những hiểu biết cơ bản và nhất định về phạm
trù tài chính này, bên cạnh đó để gia tăng thêm khả năng tìm hiểu cũng như hiểu một cách tường
tận và sâu sắc hơn về phạm trù này, chúng em xin trình bày những suy nghĩ của chúng em về Hệ
thống tài chính của Mỹ và so sánh với hệ thống tài chính ở Việt Nam.
Trong bài phân tích của nhóm chúng em ( Nhóm TRẦN MINH THÀNH) sử dụng
những tài liệu từ 1 số nguồn. Bài phân tích của chúng em chắc chắn không thể tránh được những
sai sót, hi vọng sẽ được giúp đỡ, bên cạnh đó chúng em sẽ đảm bảo tính đúng đắn của những
tài liệu chúng em sử dụng. Chúng em xin cảm ơn cô rất nhiều!
A. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA MỸ
I. Hệ Thống tài chính
Hệ thống tài chính của một quốc gia bao gồm các cơ quan giúp thuận lợi hóa dòng vốn từ những
người vốn đến những người cần vốn để đầu tư. Hệ thống tài chính khảng giúp chuyển
giao vốn hiệu quả hơn bằng cách giảm thiểu vấn đề bất đối xứng trong thông tin giữa những bên
có vốn và những bên cần vốn (trích The basics of finance by Pamela Peterson Drake).
Như vậy, hệ thống tài chính hình thành và phát triển dựa trên nhu cầu hoạt động chuyển
giao các nguồn lực tài chính giữa các chủ thể, đồng thời thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để
phát triển, tăng tốc độ lưu chuyển tiền tệ
II. Đặc điểm của hệ thống tài chính Mỹ:
1. Hệ thống tài chính Mỹ dựa vào thị trường:
Cấu trúc hệ thống Mỹ dựa vào thị trường (market based hay security dominated financal market)
với thị trường chứng khoán phát triển bậc nhất thế giới. Khối lường tín dụng do ngân hàng cung
ứng cho doanh nghiệp là rất nhỏ trong khi lượng cổ phiếu, trái phiếu mới phát hành trên thị
trường tài chính của doanh nghiệp chiếm khoảng 15-20%.
2. Mô hình giám sát hệ thống tài chính Mỹ:
Ở Mỹ, trách nhiệm giám sát tài chính được phân chia giữa Cục dự trữ Liên bang với Ủy bang
chứng khoán Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi liên bang.
a) Cục dự trữ liên bang Mỹ
Mặc dù dựa vào thị trường nhưng không thể phủ nhận vai trò của hệ thống ngân hàng đối với hệ
thống tài chính Mỹ. Cục dự trữ liện bang Mỹ (Federal reserve systerm – Fed) bề ngoài là ngân
hàng của chính phủ. FED là ngân hàng trung ương của Mỹ
b) Bảo hiểm tiền gửi Liên bang ( FDIC)
Được thành lập sau khủng hoảng tài chính đầu thế kỷ XX, 16/6/1933 theo sắc lệnh của tổng
thống Franklin D.Roosevelt. Là cơ quan bảo hiểm tiền gửi đầu tiên, hoạt động độc lập với chính
phủ và chụi sự kiểm soát của Quốc Hội. Nhiệm vụ của FDIC là bảo vệ người gửi tiền trong các
Trang 1
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH MỸ SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM VÀ MỸ - Trang 2
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH MỸ SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM VÀ MỸ - Người đăng: thanhsongcau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HỆ THỐNG TÀI CHÍNH MỸ SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM VÀ MỸ 9 10 570