Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin quản lý (CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU)

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 6780 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC DUY TÂN

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
www.duytan.edu.vn

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Mục tiêu:
Chương này cung cấp một số yếu tố kỹ thuật có liên quan
tới việc thiết kế một cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông
tin.
Nội dung chính:
Cách thức xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập mối
quan hệ giữa các dạng thực thể trong hệ thống, các kỹ
thuật xây dựng cơ sở dữ liệu hiện đang được sử dụng.

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tệp và cơ sở dữ liệu
Hệ thống thông tin quản lý như vũ khí chiến lược của các doanh
nghiệp trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay.
 Vậy, làm thế nào để có thể xây dựng được một hệ thống thông
tin phục vụ được kịp thời những mục đích doanh nghiệp?
Vấn đề sử dụng hệ thống thông tin như thế nào,
Làm thế nào để có được một hệ thống thông tin hiệu quả (DB)
 Tuy vậy, đứng trên phương diện là người quản lý doanh
nghiệp, một hiểu biết đúng đắn về cơ sở dữ liệu sẽ giúp chúng ta
rât nhiều trong bước đầu tiên - bước cơ sở dữ liệu.
ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tệp và cơ sở dữ liệu
Ví dụ: Nội dung của tệp dữ liệu về các khách hàng của một công
ty bảo hiểm
Số TT

Tên khách hàng

Số điện
thoại

Địa chỉ

Dạng bảo
hiểm

Số tiền
bảo hiểm

Ngày cập nhật
thông tin

1

Nguyễn Văn Mẫn

8300154

125 Triệu Nữ
Vương

T1

200 000

01/10/02

2

Lê Quỳnh Nga

8697184

113 Điện Biên
Phủ

S1

500 000

20/10/02

3

Hoàng Anh Tuấn

8628761

184 Nguyễn
Văn Linh

S2

450 000

30/10/03

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tệp và cơ sở dữ liệu
Một số thuật ngữ cơ bản
Thuật ngữ

Khái niệm

Dữ liệu

Dữ liệu là những sự kiện thực tế được tổ chức và lưu lại trong máy tính

Trường

Một hoặc một nhóm ký tự được sử dụng để làm tiêu đề cho một nhóm các
dữ kiện được lưu lại

Biểu ghi

Một tập các trường được liên kết lại với nhau liên quan tới một nhóm các dữ
kiện được lưu lại

Tệp

Một hoặc nhiều các biểu ghi theo cùng một tiêu chuẩn thống nhất nghĩa là
được tổ chức theo cùng một số trường nhất định

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU...
ĐẠI HỌC DUY TÂN
www.duytan.edu.vn
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
Hệ thống thông tin quản lý (CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin quản lý (CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU) - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Hệ thống thông tin quản lý (CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU) 9 10 79