Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu

Được đăng lên bởi hoa-ngo1
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 9402 lần   |   Lượt tải: 44 lần
Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Thương mại

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG VIÊN CHÂU
1.1.

Tính cấp thiết nghiên cứu về hoạch định chiến lược kinh doanh của
công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu
Chúng ta luôn biết rằng, khi tiến hành bất cứ một công việc gì đều phải hướng

tới hiệu quả sẽ đạt được, và trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì yếu tố này mang
tính chất quyết định đến mục tiêu cuối cùng của mỗi doanh nghiệp – mục tiêu tối đa
hóa lợi nhuận.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường với sự ra đời của các
doanh nghiệp mới, sự cạnh tranh trong tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề đều trở nên
gay gắt, ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Để tồn tại
và phát triển trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như vậy, đòi hỏi mỗi doanh
nghiệp phải nỗ lực tìm kiếm cho mình hướng đi đúng đắn để đứng vững trên thương
trường. Và nhân tố mang tính quyết định đến hướng đi của doanh nghiệp, vận mệnh
của doanh nghiệp chính là ứng dụng quản trị chiến lược với khởi điểm là công tác
hoạch định chiến lược kinh doanh. Hoạch định chiến lược kinh doanh là một trong
những công việc quan trọng hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành các hoạt
động sản xuất kinh doanh, bởi hoạch định chiến lược kinh doanh sẽ định hướng cho
toàn bộ công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện để đạt được mục tiêu của mình.
Công ty CP VLXD Viên Châu là công ty sản xuất gạch theo dây chuyền sản
xuất tuynel đầu tiên tại Tuyên Quang. Đối thủ cạnh tranh chủ yếu của công ty từ khi
thành lập là các cơ sở sản xuất gạch thủ công. Với thâm niên sản xuất kinh doanh và
công nghệ sản xuất tiên tiến của mình, công ty Viên Châu đã có được một vị thế vững
chắc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng như các tỉnh thành lân cận. Tuy nhiên, Viên
Châu là một công ty thiên về mảng sản xuất, chủ yếu tập trung vào công tác hoạch
định chiến lược sản xuất, chưa chú trọng nhiều đến công tác hoạch định chiến lược

SVTH: Phạm Hoàng Mai

1

Luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Thương mại

kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hoạch định chiến lược đối
với các doanh nghiệp nói chung và với công ty CP VLXD Viên Châu nói riêng, đồng
thời qua những phát hiện về thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh
trong quá trình thực tập tại công ty, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu về vấn đề hoạch
định chiến lược kinh doanh của công ty CP VLXD Viên Châu, trên cơ sở phân tích
đánh giá môi...
Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY
DỰNG VIÊN CHÂU
1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu về hoạch định chiến lược kinh doanh của
công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu
Chúng ta luôn biết rằng, khi tiến hành bất cứ một công việc đều phải ớng
tới hiệu quả sẽ đạt được, trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì yếu tố này mang
tính chất quyết định đến mục tiêu cuối cùng của mỗi doanh nghiệp mục tiêu tối đa
hóa lợi nhuận.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường với sự ra đời của các
doanh nghiệp mới, sự cạnh tranh trong tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề đều trở nên
gay gắt, ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại phát triển của mỗi doanh nghiệp. Để tồn tại
phát triển trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như vậy, đòi hỏi mỗi doanh
nghiệp phải nỗ lực tìm kiếm cho mình hướng đi đúng đắn để đứng vững trên thương
trường. nhân tố mang tính quyết định đến hướng đi của doanh nghiệp, vận mệnh
của doanh nghiệp chính ứng dụng quản trị chiến ợc với khởi điểm công tác
hoạch định chiến lược kinh doanh. Hoạch định chiến lược kinh doanh một trong
những công việc quan trọng hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành các hoạt
động sản xuất kinh doanh, bởi hoạch định chiến ợc kinh doanh sẽ định hướng cho
toàn bộ công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện để đạt được mục tiêu của mình.
Công ty CP VLXD Viên Châu công ty sản xuất gạch theo dây chuyền sản
xuất tuynel đầu tiên tại Tuyên Quang. Đối thủ cạnh tranh chủ yếu của công ty từ khi
thành lập c sở sản xuất gạch thủ công. Với thâm niên sản xuất kinh doanh
công nghệ sản xuất tiên tiến của mình, công ty Viên Châu đã được một vị thế vững
chắc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng nhưc tỉnh thành lân cận. Tuy nhiên, Viên
Châu một công ty thiên về mảng sản xuất, chủ yếu tập trung vào công tác hoạch
định chiến ợc sản xuất, chưa chú trọng nhiều đến công tác hoạch định chiến lược
SVTH: Phạm Hoàng Mai 1
Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu - Người đăng: hoa-ngo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu 9 10 738