Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác kế toán Công ty Cổ phần May Thăng Long

Được đăng lên bởi Dương Linh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3995 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Báo cáo thực tập tổng hợp

1

LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mở ra cơ hội
kinh doanh đầy triển vọng nhưng cũng đặt ra thách thức buộc các doanh
nghiệp phải tự đổi mới để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh
khốc liệt của nền kinh tế thị trường. Công tác kế toán là một công cụ đắc lực
giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định nhanh chóng,
chính xác, kịp thời đảm bảo cho sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển bền
vững. Vì vậy hoàn thiện công tác kế toán đối với các doanh nghiệp nói chung
và với Công ty Cổ phần May Thăng Long nói riêng là vấn đề hết sức cấp
thiết.
Công ty Cổ phần May Thăng Long là một trong những công ty có thời
gian hoạt động lâu đời nhất trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Công ty có
thương hiệu riêng và chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần May Thăng Long, em vừa có
cơ hội tiếp cận được với thực tế hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán
kế toán cũng như có cơ hội vận dụng những kiến thức lý thuyết chuyên ngành
vào thực tiễn. Báo cáo thực tập tổng hợp có kết cấu gồm 3 phần như sau:
-Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần May Thăng Long
-Phần 2: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần May
Thăng Long
-Phần 3: Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ
phần May Thăng Long
Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Nguyễn Văn Công đã tận tình hướng
dẫn và các cô chú anh chị trong phòng Kế toán tài chính của Công ty Cổ phần
May Thăng Long đã giúp đỡ để em hoàn thành báo cáo này!

Nguyễn Thị Loan

Lớp: Kế Toán 46D

Báo cáo thực tập tổng hợp

2

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
THĂNG LONG
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.1.Giai đoạn từ năm 1958 đến trước năm 1986
Công ty Cổ phần May Thăng Long được thành lập từ 08/05/1958 theo
quyết định của Bộ Ngoại thương. Khi thành lập Công ty mang tên Công ty
May mặc xuất khẩu (thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tạp phẩm) và cũng
là Công ty xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam. Trụ sở văn phòng Công ty đóng
tại số 15 phố Cao Bá Quát – Hà Nội. Những ngày đầu mới thành lập, tổng số
cán bộ công nhân viên chỉ có 28 người (20 công nhân có tay nghề cao được
chọn lọc từ các cơ sở may và 8 cán bộ quân đội chuyên ngành), mặt bằng sản
xuất phân tán, trang thiết bị máy móc lạc hậu…khó khăn này nối tiếp khó
khăn khác nhưng với sự cố gắng và tận tậm của đội ngũ cán bộ công nhân
viên Công ty đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng: năm 1958
Công ty hoàn thành ...
Báo cáo thực tập tổng hợp
LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mở ra hội
kinh doanh đầy triển vọng nhưng cũng đặt ra thách thức buộc các doanh
nghiệp phải t đổi mới để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh
khốc liệt của nền kinh tế thị trường. Công tác kế toán một công cụ đắc lực
giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định nhanh chóng,
chính xác, kịp thời đảm bảo cho sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển bền
vững. vậy hoàn thiện công tác kế toán đối với các doanh nghiệp nói chung
với Công ty Cổ phần May Thăng Long nói riêng vấn đề hết sức cấp
thiết.
Công ty Cổ phần May Thăng Long một trong những công ty thời
gian hoạt động lâu đời nhất trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Công ty
thương hiệu riêng và chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần May Thăng Long, em vừa có
hội tiếp cận được với thực tế hoạt động kinh doanh công tác hạch toán
kế toán cũng như có cơ hội vận dụng những kiến thức thuyết chuyên ngành
vào thực tiễn. Báo cáo thực tập tổng hợp có kết cấu gồm 3 phần như sau:
-Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần May Thăng Long
-Phần 2: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần May
Thăng Long
-Phần 3: Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ
phần May Thăng Long
Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Nguyễn Văn Công đã tận tình ớng
dẫn và cácchú anh chị trong phòng Kế toán tài chính của Công ty Cổ phần
May Thăng Long đã giúp đỡ để em hoàn thành báo cáo này!
Nguyễn Thị Loan Lớp: Kế Toán 46D
1
Hoàn thiện công tác kế toán Công ty Cổ phần May Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác kế toán Công ty Cổ phần May Thăng Long - Người đăng: Dương Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Hoàn thiện công tác kế toán Công ty Cổ phần May Thăng Long 9 10 659