Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân

Được đăng lên bởi Diễm Trang
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHUYÊN ĐỀ NĂM 3
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM
NĂM 2014
CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

GVHD: Th.s Nguyễn Đăng Khoa

An Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Long Xuyên,
tháng
7 năm 2013
NĂM HỌC
: 2012-2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHUYÊN ĐỀ NĂM 3
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM
NĂM 2014
CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

GVHD: Th.s Nguyễn Đăng Khoa

TÊN THÀNH VIÊN CỦA NHÓM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lê Thị Kim Tuyền
Trần Thị Thu Hảo
Nguyễn Thị Thu Thảo
Đoàn Thị Diễm Trang
Phan Thị Thảo
Nguyễn Thị Huyền Trân
Phạm Thị Ngọc Tuyền

DKT112243
DKT112257
DKT112224
DKT112234
DKT112225
DKT112233
DKT112245

An Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Long Xuyên,
tháng
7 năm 2013
NĂM HỌC
: 2012-2013

An Giang, ngày 12 tháng 07 năm 2013

Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN ở Việt Nam năm 2014

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Long Xuyên, ngày … tháng … năm 2014
Ký tên

Ths. Nguyễn Đăng Khoa

MỤC LỤC


Trang
Phiếu nhận xét.......................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHUYÊN ĐỀ NĂM 3
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM
NĂM 2014
CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
GVHD: Th.s Nguyễn Đăng Khoa
Long Xuyên, tháng 7 năm 2013
NĂM HỌC : 2012-2013
An Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2014
Hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân - Người đăng: Diễm Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân 9 10 718