Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty tnhh điện hào quang Thăng Long

Được đăng lên bởi tungtr118
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Tuyển dụng nhân sự là khâu quan trọng của hoạt động quản trị nhân lực.
Chất lượng lao động quyết định sự thành bại của một tổ chức. Trong một tổ chức
thì dù có cơ sở vật chất hiện đại, nguồn tài chính dồi dào mà chất lượng lao động
kém thì sản xuất kinh doanh cũng sẽ không hiệu quả.
Hiện nay thị trường lao động thể hiện ở cung lao động và cầu lao động luôn
biến đổi không ngừng và đang diễn ra hết sức sôi khiến nhiều người lao động có
nhu cầu tìm kiếm việc làm, người sử dụng lao động có nhu cầu tìm được nhân
viên có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc và còn có cả sự tham gia tác
động vào sự biến động lao động của các đơn vị, các tổ chức trung gian.
Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết
khai thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao
chất lượng trong công tác quản trị nhân lực, công tác tuyển dụng nhân sự - "đầu
vào" để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức ... phải
được đặt lên hàng đầu.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Điện Hào Quang Thăng Long
cùng với những kiến thức đã được học trong trường đại học và sự cấp thiết của
vấn đề tuyển dụng nhân lực của Công ty nên em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn
thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Điện Hào Quang Thăng
Long” làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình hy vọng sẽ có
thểvận dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường vào trong thực tiễn
không những thế chính bản thân em cũng trau dồi, nâng cao được kiến thức cũng
như sự hiểu biết và có thể giúp được phần nào Công ty TNHH Hào Quang Thăng
Long trong việc tuyển dụng nhân lực cho Công ty.

PHẦN II: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY ĐIỆN HÀO QUANG THĂNG LONG
1

2.1.1. Các khái niệm có liên quan
“Tuyển dụng nhân lực là tìm kiếm và đánh giá các ứng viên theo yêu cầu
của công việc để đưa ra các vị trí làm việc còn trống”248,1.
“Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực
lượng lao động bên ngoài và bên trong tổ chức để lựa chọn lao động cho các vị trí
làm việc còn trống của tổ chức” 332,2.
“Tuyển chọn nhân lực về thực chất là việc lựa chọn ứng viên cho các vị trí
làm việc trống của tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra của tổ chức đó cho các
chức danh công việc cần tuyển dụng” 339,3
2.1.2. Vai trò của công tác tuyển dụng nhân lực
2.1.2.1. Vai trò đối với người lao động
Khi các chính sách tuyể...
LỜI NÓI ĐẦU
Tuyển dụng nhân sự là khâu quan trọng của hoạt động quản trị nhân lực.
Chất lượng lao động quyết định sự thành bại của một tổ chức. Trong một tổ chức
thì dù có cơ sở vật chất hiện đại, nguồn tài chính dồi dào mà chất lượng lao động
kém thì sản xuất kinh doanh cũng sẽ không hiệu quả.
Hiện nay thị trường lao động thể hiện ở cung lao động và cầu lao động luôn
biến đổi không ngừng và đang diễn ra hết sức sôi khiến nhiều người lao động có
nhu cầu tìm kiếm việc làm, người sử dụng lao động có nhu cầu tìm được nhân
viên có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc và còn có cả sự tham gia tác
động vào sự biến động lao động của các đơn vị, các tổ chức trung gian.
Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết
khai thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao
chất lượng trong công tác quản trị nhân lực, công tác tuyển dụng nhân sự - "đầu
vào" để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức ... phải
được đặt lên hàng đầu.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Điện Hào Quang Thăng Long
cùng với những kiến thức đã được học trong trường đại học và sự cấp thiết của
vấn đề tuyển dụng nhân lực của Công ty nên em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn
thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Điện Hào Quang Thăng
Long” làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình hy vọng sẽ có
thểvận dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường vào trong thực tiễn
không những thế chính bản thân em cũng trau dồi, nâng cao được kiến thức cũng
như sự hiểu biết và có thể giúp được phần nào Công ty TNHH Hào Quang Thăng
Long trong việc tuyển dụng nhân lực cho Công ty.
PHẦN II: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY ĐIỆN HÀO QUANG THĂNG LONG
1
Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty tnhh điện hào quang Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty tnhh điện hào quang Thăng Long - Người đăng: tungtr118
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty tnhh điện hào quang Thăng Long 9 10 725