Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001/2008 tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft

Được đăng lên bởi Vinh Quang
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Thúy

GVHD : Ts. Nguyễn Thị Lệ

LỜI MỞ ĐẦU
Có thể nói rằng ,xu hướng chung của thế giới hiện nay là xu hướng quốc tế
hóa , toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Các quá trình , quy trình được tiêu chuẩn
hóa theo các chuẩn mực quốc tế.
Thêm vào nữa nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển nhanh , chất lượng
đời sống của người dân ở mọi nơi trên toàn thế giới đang được cải thiện một cách rõ
rệt, nhu cầu về đời sống của người dân ngày càng khắt khe. Các doanh nghiệp khi
đứng trước yêu cầu ấy , vấn đề chất lượng trở thành một trong những vấn đề được
quan tâm hàng đầu khi tiến hành sản xuất kinh doanh trên thị trường.
Nửa đầu thế kỷ XX là khoảng thời gian của máy móc , kỹ thuật còn nửa cuối
thế kỷ XX là của chất lượng và đến tận thế kỷ XXI khi mà công nghệ sinh học, siêu
vi , kỹ thuật số lên ngôi thì tầm quan trọng cuả vấn đề chất lượng cũng không hề bị
giảm sút.
Nhiều hệ thống quản lý chất lượng đã được ra đời trong đó đặc biệt là sự ra
đời của bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000.Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được đánh giá là
bộ tiêu chuẩn tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay với số lượng là hơn
360.000 chứng nhận trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.
ISO 9000 là phương pháp làm việc khoa học được coi như là một quy trình
công nghệ quản lý mới hiện đại giúp các doanh nghiệp tổ chức chủ động, sang tạo,
đạt hiệu quả cao trong hoạt động của mình.
CMCsoft là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm , công
nghệ thông tin yêu cầu tính khoa học và bảo mật cao.Nhận thấy tầm quan trọng
này , ngay từ những ngày đầu tiên thành lập ban lãnh đạo công ty đã đặc biệt quan
tâm đến vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng trong công ty.Bộ tiêu chuẩn ISO
công ty sử dụng như một tất yếu.
Công ty đã áp dụng rất nhiều các tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn ISO vào quản
lý hoạt động của doanh nghiệp và việc áp dụng bộ tiêu chuẩn này vào đã góp phần
nâng cao năng suất lao động giảm nhẹ chi phí bộ máy cho công ty.
Tuy nhiên với mỗi một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO việc áp dụng vào
công ty đều có sự linh hoạt sao cho phù hợp với lĩnh vực mà công ty hoạt động
Vì vậy Em xin chọn đề tài :”Hồn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2008 tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft “

SV : Nguyễn Thị Thuận
48A

1

Lớp : Quản lý kinh tế

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Thúy

GVHD : Ts. Nguyễn Thị Lệ

CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
CMCsoft
ISO
QLCL
HTQLCL
TCVN
CQ
NĐX/TBP
TT
QLCL/GDTT
NST
NXX
PTHS
NPT
TNPT
QTDA
CBTK
SQA

Mô tả
Công ty TNHH giải pháp phần mềm...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD : Ts. Nguyễn Thị Lệ
Thúy
LỜI MỞ ĐẦU
thể nói rằng ,xu hướng chung của thế giới hiện nay xu hướng quốc tế
hóa , toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Các quá trình , quy trình được tiêu chuẩn
hóa theo các chuẩn mực quốc tế.
Thêm vào nữa nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển nhanh , chất ợng
đời sống của người dân ở mọi nơi trên toàn thế giới đang được cải thiện một cách rõ
rệt, nhu cầu về đời sống của người dân ngày càng khắt khe. Các doanh nghiệp khi
đứng trước yêu cầuy , vấn đề chất lượng trở thành một trong những vấn đề được
quan tâm hàng đầu khi tiến hành sản xuất kinh doanh trên thị trường.
Nửa đầu thế kỷ XX là khoảng thời gian của máy móc , kỹ thuật còn nửa cuối
thế kỷ XX là của chất lượng và đến tận thế kỷ XXI khi mà công nghệ sinh học, siêu
vi , kỹ thuật số lên ngôi thì tầm quan trọng cuả vấn đề chất lượng cũng không hề bị
giảm sút.
Nhiều hệ thống quản chất lượng đã được ra đời trong đó đặc biệt là sự ra
đời của bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000.Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được đánh giá
bộ tiêu chuẩn tốt nhất được sử dụng nhiều nhất hiện nay với số lượng hơn
360.000 chứng nhận trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.
ISO 9000 phương pháp làm việc khoa học được coi như một quy trình
công nghệ quản mới hiện đại giúp các doanh nghiệp tổ chức chủ động, sang tạo,
đạt hiệu quả cao trong hoạt động của mình.
CMCsoft một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm , công
nghệ thông tin yêu cầu tính khoa học bảo mật cao.Nhận thấy tầm quan trọng
này , ngay từ những ngày đầu tiên thành lập ban lãnh đạo công ty đã đặc biệt quan
tâm đến vấn đề chất lượng quản chất lượng trong công ty.Bộ tiêu chuẩn ISO
công ty sử dụng như một tất yếu.
Công ty đã áp dụng rất nhiều các tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn ISO vào quản
hoạt động của doanh nghiệp và việc áp dụng bộ tiêu chuẩn này vào đã góp phần
nâng cao năng suất lao động giảm nhẹ chi phí bộ máy cho công ty.
Tuy nhiên với mỗi một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO việc áp dụng vào
công ty đều có sự linh hoạt sao cho phù hợp với lĩnh vực mà công ty hoạt động
vậy Em xin chn đề tài :”Hồn thiện quản chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2008 tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft “
SV : Nguyễn Thị Thuận Lớp : Quản lý kinh tế
48A
1
Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001/2008 tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001/2008 tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft - Người đăng: Vinh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001/2008 tại công ty TNHH giải pháp phần mềm CMCsoft 9 10 169