Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng

Được đăng lên bởi hanhhvct
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT
1
2
3
4
5
6
7

TÊN HÀNG
Cột ∅ 90 (1.8 ly)
Sắt U80 dầy 2,5cm
V5
V63
V4
Sắt vuông đặc
V3

ĐVT
cột
cây
cây
cây
cây
kg
cây

SỐ
ĐƠN GIÁ
LƯỢNG
(VNĐ)
38
410.000
69
292.000
65
197.000
4
360.000
20
180.000
40
14.500
30
85.000

THÀNH TIỀN
(VNĐ)
15.580.000
20.148.000
12.805.000
1.440.000
3.600.000
580.000
2.550.000

Tổng
56.703.000
Thuế VAT 10%
5.670.300
Tổng cộng
62.373.300
(Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu ba trăm bảy mươi ba nghìn ba trăm đồng chẵn)
ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG VÀ QUY CÁCH HÀNG HÓA
Tất cả hàng hóa do Bên B cung cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như
hàng mẫu đã được hai Bên thống nhất và được kiểm chứng trước khi giao nhận hàng.
ĐIỀU 3: GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN
Bên B giao nhận cho bên A theo lịch cụ thể do Bên A báo.
Địa điểm: Công ty may liên doanh Plummy, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP
Hà Nội.
Phương tiện vận chuyển, chi phí vận chuyển và chi phí bốc xếp hàng do Bên
B chịu.
Bên A cử người đo khối lượng cụ thể trên xe, kiểm tra quy cách hàng hóa, xác
nhận vào phiếu xuất kho (hoặc phiếu giao hàng) đồng thời hướng dẫn cho Bên B vị
trí tập kết hàng.
Nếu Bên A phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng như đã
thỏa thuận thì lập biên bản tại chỗ yêu cầu Bên B xác nhận.
Khi giao hàng, Bên B cung cấp cho Bên A phiếu giao hàng ghi rõ tên hàng hóa,
quy cách, số lượng hàng. Phiếu giao hàng được lập thành 2 bản như nhau (mỗi bên
giữ 1 bản)

...
STT TÊN HÀNG ĐVT SỐ
LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
THÀNH TIỀN
(VNĐ)
1
Cột 90 (1.8 ly)
cột 38 410.000 15.580.000
2 Sắt U80 dầy 2,5cm cây 69 292.000 20.148.000
3 V5 cây 65 197.000 12.805.000
4 V63 cây 4 360.000 1.440.000
5 V4 cây 20 180.000 3.600.000
6 Sắt vuông đặc kg 40 14.500 580.000
7 V3 cây 30 85.000 2.550.000
Tổng 56.703.000
Thuế VAT 10% 5.670.300
Tổng cộng 62.373.300
(Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu ba trăm bảy mươi ba nghìn ba trăm đồng chẵn)
ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG VÀ QUY CÁCH HÀNG HÓA
Tất cả hàng hóa do Bên B cung cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như
hàng mẫu đã được hai Bên thống nhất và được kiểm chứng trước khi giao nhận hàng.
ĐIỀU 3: GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN
Bên B giao nhận cho bên A theo lịch cụ thể do Bên A báo.
Địa điểm: Công ty may liên doanh Plummy, Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP
Hà Nội.
Phương tiện vận chuyển, chi phí vận chuyển chi phí bốc xếp ng do Bên
B chịu.
Bên A cử người đo khối lượng cụ thể trên xe, kiểm tra quy cách hàng hóa, xác
nhận vào phiếu xuất kho (hoặc phiếu giao hàng) đồng thời hướng dẫn cho Bên B vị
trí tập kết hàng.
Nếu Bên A phát hiện ng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng như đã
thỏa thuận thì lập biên bản tại chỗ yêu cầu Bên B xác nhận.
Khi giao hàng, Bên B cung cấp cho Bên A phiếu giao hàng ghi rõ tên hàng hóa,
quy cách, số lượngng. Phiếu giaong được lập thành 2 bản như nhau (mỗi bên
giữ 1 bản)
Hợp đồng - Người đăng: hanhhvct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hợp đồng 9 10 205