Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng FIDIC

Được đăng lên bởi thund2005
Số trang: 310 trang   |   Lượt xem: 4889 lần   |   Lượt tải: 4 lần
FIDiC
HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÁC KỸ SƯ TƯ VẤN

Điều kiện Hợp đồng

FIDIC
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
NHÀ MÁY VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
DỰ ÁN EPC CHÌA KHÓA TRAO TAY

Conditions of Contract

FIDIC
CONDITIONS OF CONTRACT FOR
PLANT AND DESIGN – BUILD
CONDITIONS OF CONTRACT FOR
EPC TURNKEY PROJECTS

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG – HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÁC KỸ SƯ TƯ VẤN

Điều kiện Hợp đồng

FIDIC
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
MÁY MÓC THIẾT BỊVÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
DỰ ÁN EPC CHÌA KHÓA TRAO TAY

Condition of Contract

FIDIC
CONDITIONS OF CONTRACT FOR
PLANT AND DESIGN – BUILD
CONDITIONS OF CONTRACT FOR
EPC TURNKEY PROJECTS

HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNT VIỆT NAM (VECAS)
THÀNH VIÊN CỦA FIDIC LÀ CƠ QUAN BIÊN DỊCH
CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG

NHÀ XUẤT BÀN XÂY DỰNG
HÀ NỘI - 2002

FIDIC là chữ viết tắt bằng tiếng pháp của Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn
IDIC được ba hiệp hội quốc gia các kỹ sư tư vấn ở châu Âu sáng lập ra năm 1913.
Mục đích thành lập Hiệp hội là để cùng nhau đề xuất những lợi ích về nghiệp vụ của
các hiệp hội thành viên và phổ biến các thông tin cần quan tâm đến các hiệp hội quốc gia
thành viên.

F

ới nay, số lượng thành viên của FIDIC là trên 60 nước trên toàn cầu và Hiệp hội là đại
diện cho phần lớn các kỹ sư tư vấn làm ăn độc lập trên thế giới.

T
F

IDIC bố trí sắp xếp các cuộc hội thảo, hội ghị và các hoạt động khác theo sự phát triển
của các mục tiêu của mình: duy trì đạo lý cao và các tiêu chuẩn về nghề nghiệp; trao
đổi quan điểm và thông tin, thảo luận các vấn đề cùng quan tâm giữa các hiệp hội thành
viên và người đại diện của các tổ chức tài chính quốc tế, và mở rộng nghề nghiệp có tính
kỹ thuật ở các nước đang phát triển.
ác ấn phẩm của FIDIC bao gồm các bài tham luận ở các cuộc hội thảo và hội nghị,
thông tin cho các kỹ sư tư vấn, chủ dự án và các cơ quan phát triển quốc tế, các dạng
chuẩn để đánh giá, các tài liệu về hợp đồng và các thỏa thuận giữa khách hàng/tư vấn.
Những thứ này đều có sẵn tại văn phòng ở Thụy Sỹ.

C

Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư Tư vấn
FIDIC xuất bản
P.O Box 86
CH-1000 Lausane 12 Thụy Sỹ.
Điện thoại +4121654 4411
Fax +4121653 3432
E.mail fidic @ pobox.com.
w w w http:/

©FIDIC 1999

LỜI GIỚI THIỆU
Đã từ lâu, các mẫu Điều kiện về Hợp đồng của FIDIC dùng cho các chủ đầu tư và Nhà thầu
trong các dự án xây dựng quốc tế như trong mỗi nước (có điều chỉnh) đã được sử dụng một các
rộng rãi trên thế giới. Ở nước ta, từ khi có chính sách mở cửa theo cơ chế thị trường, các dạng
mẫu Điều kiện H...
FIDiC
HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÁC KỸ SƯ TƯ VẤN
Điều kiện Hợp đồng
FIDIC
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
NHÀ MÁY VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG
ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
DỰ ÁN EPC CHÌA KHÓA TRAO TAY
Conditions of Contract
FIDIC
CONDITIONS OF CONTRACT FOR
PLANT AND DESIGN BUILD
CONDITIONS OF CONTRACT FOR
EPC TURNKEY PROJECTS
NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG – HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hợp đồng FIDIC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng FIDIC - Người đăng: thund2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
310 Vietnamese
Hợp đồng FIDIC 9 10 758