Ktl-icon-tai-lieu

HỢP ĐỒNG THUÊ KHO BÃI

Được đăng lên bởi hovietnhu87-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 701 lần   |   Lượt tải: 6 lần
UBND TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

HỢP ĐỒNG THUÊ KHO BÃI

Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2013
Chúng tôi ký tên dưới đây là:
BÊN CHO THUÊ NHÀ KHO:
Chủ sở hữu: Công ty CP THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY VIỆT LONG
Đại diện là: Ông Phí Đức Lực
Chức vụ: Tổng giám đốc
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Ngọc, Q.Ba Đình, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0100817130
Điện thoại: (84-04) 38516417
Gọi tắt là bên A.
BÊN THUÊ NHÀ KHO:
Tên giao dịch: Công ty CP THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Đại diện là: Ông Nguyễn Trọng Hải
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Khắc Hiếu, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0102204482
Điện thoại: (84-4) 37430626
Gọi tắt là bên B.
Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê nhà kho với nội
dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà kho nằm
trên diện tích đất 220m2 thuộc chủ quyền của bên A, tại: Tầng 4 tòa nhà Siêu thị điện máy
nội thất Việt Long - Số 40 Ngô Gia Tự, Q.Long Biên, Hà Nội.
1.2. Mục đích thuê: dùng làm nhà kho.
Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG
2.1. Thời hạn thuê nhà kho là 01 năm được tính từ ngày 02 tháng 04 năm 2013
đến ngày 02 tháng 04 năm 2014.
2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia
hạn.
2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận
thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.
2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách
nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản
tiền thuê nhà kho; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt
(những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).
Điều 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
- Giá thuê nhà là: 15,000,000 đ/tháng, (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng)
- Bên B sẽ trả trước cho Bên A 01 năm tiền thuê nhà là: 180,000,000 đ, (Bằng
chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng)
Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.
Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN
4.1. Trách nhiệm bên A:
4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều
kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.
4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa
thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính
kèm).

4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà kho được xây dựng là chắc chắn, nếu trong
quá trình sử dụng có...
UBND TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________
HỢP ĐỒNG THUÊ KHO BÃI
Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2013
Chúng tôi ký tên dưới đây là:
BÊN CHO THUÊ NHÀ KHO:
Chủ sở hữu: Công ty CP THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY VIỆT LONG
Đại diện là: Ông Phí Đức Lực
Chức vụ: Tổng giám đốc
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Ngọc, Q.Ba Đình, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0100817130
Điện thoại: (84-04) 38516417
Gọi tắt là bên A.
BÊN THUÊ NHÀ KHO:
Tên giao dịch: Công ty CP THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Đại diện là: Ông Nguyễn Trọng Hải
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Khắc Hiếu, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0102204482
Điện thoại: (84-4) 37430626
Gọi tắt là bên B.
Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý kết hợp đồng thuê nhà kho với nội
dung sau:
HỢP ĐỒNG THUÊ KHO BÃI - Trang 2
HỢP ĐỒNG THUÊ KHO BÃI - Người đăng: hovietnhu87-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HỢP ĐỒNG THUÊ KHO BÃI 9 10 808