Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập dự toán công trình sử dụng phần mềm Dự toán GXD

Được đăng lên bởi giaxaydung
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2843 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ XÂY DỰNG

MỤC LỤC
PHẦN 1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD ........................................................................................................................... 5

1. Giao diện phần mềm Dự toán GXD ........................................................................... 5
1.1. Giao diện phần mềm Dự toán GXD trên Excel 2007, 2010, 2013 .................................. 5
1.2 Giao diện phần mềm Dự toán GXD trên Excel 2003...................................................... 6
1.3 Một số quy ước ............................................................................................................ 6

2. Khởi động phần mềm ............................................................................................... 7
3. Lưu hồ sơ dự toán .................................................................................................... 8
4. Mở file dự toán ra làm tiếp ...................................................................................... 8
5. Chọn cơ sở dữ liệu ................................................................................................... 9
5.1. Tìm hiểu về dữ liệu Csv ................................................................................................ 9
5.2. Nạp cơ sở dữ liệu vào phần mềm ................................................................................ 9
5.3. Tải cơ sở dữ liệu từ server về..................................................................................... 10

6. Các tùy chọn trong Dự toán GXD ............................................................................ 11
6.1. Ưu tiên các tùy chọn riêng ......................................................................................... 11
6.2. Thẻ tùy chọn Chung ................................................................................................... 12
6.3. Thẻ tùy chọn Dự toán ................................................................................................ 13
6.4. Tổng hợp dự toán ...................................................................................................... 15
6.5. Tùy chọn chuyển đổi phụ lục vữa, nhóm nhân công .................................................. 15

7. Thẻ tùy chọn Đơn giá ............................................................................................. 16
7.1 Tùy chọn Phân tích vữa trong đơn giá ........................................................................ 16
7.2 Lập dự toán k...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập dự toán công trình sử dụng phần mềm Dự toán GXD - Người đăng: giaxaydung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Hướng dẫn lập dự toán công trình sử dụng phần mềm Dự toán GXD 9 10 560