Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn phần mềm Misa

Được đăng lên bởi fomis-ltkimthoa-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2868 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

Page 27

HƯỚNG

DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MISA SME
I. CÁCH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH MISA
1. Cách cài đặt chương trình Misa SME 2010 vào máy vi tính.
Yêu cầu cấu hình máy: Ram 1G trở lên.
+ Cách 1: Có thể cài trực tiếp từ đĩa chương trình: Bỏ đĩa Misa vào ổ đĩa “Double click”
file
Autorun Tiếp theo Tiếp theo… Hoàn thành
+ Cách 2: Lưu toàn bộ đĩa chương trình Misa vào máy vi tính: “Double click” file Autorun 
Tiếp theo Tiếp theo… Hoàn thành
Update bản quyền Đại Học Bình Dương:
Start Programs MISA SME.NET 2010 MISA SME.NET 2010 Tools License
Manage

Setting font: Start Programs MISA SME.NET 2010 MISA SME.NET 2010 Tools
MISA Viet Setting

Page 28



2. Khởi động chương trình Misa SME 2010
+ Cách 1: “Double click” vào biểu tượng shortcut của Misa trên desktop

+ Cách 2: Click Start (góc trái desktop) MISA SME.NET 2010 MISA SME.NET 2010

Page 29

Trường hợp khởi động Misa, nhưng không thể sử dụng thì máy thiếu tính năng hỗ trợ net
framework 2.0 và net framework 3.5.

Lên mạng down về và cài đặt vào máy vi tính. Cài phiên bản 2.0 rồi mở thử Misa. Nếu không
sử dụng được thì tiếp tục cài phiên bản 3.5
Nếu vẫn không thể sử dụng được Misa thì còn rất nhiều lý do khác. Phải cài lại Windows.
II. TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU, SAO LƯU & PHỤC HỒI DỮ LIỆU
1. Tạo cơ sở dữ liệu
“Double click” vào biểu tượng shortcut của Misa trên desktop
Hủy bỏ

Tạo dữ liệu kế toán mới Tiếp theo Tiếp theo
Tạo mới từ đầu Tiếp theo

Tiếp theo “Điền thông tin doanh nghiệp”… Tiếp theo “Người ký” Tiếp theo
“Thiết lập năm kế toán” Tiếp theo “Chọn đồng tiền hạch toán” Tiếp theo “Chọn
chế độ kế toán”
Tiếp theo

Tiếp theo
Tiếp theo Thực hiện
2. Sao lưu
Start Programs MISA SME.NET 2010 MISA SME.NET 2010 Tools Data
Management Tool …

Page 30

…Đồng ý 

3. phục hồi dữ liệu

Page 31

III. KHAI BÁO THÔNG TIN BAN ĐẦU
Vào tiện ích Khai bao thông tin ban đầu

2. Tài khoản ngân hàng.
Thêm

Page 32

3. Khách hàng, nhà cung cấp
Thêm

Page 33

4. Phòng ban
Thêm

Page 34

5. Nhân viên
Thêm

Page 35

6. Vật tư hàng hóa
Thêm
7. Tài sản cố định
Thêm

Page 36

11. Nhập số dư ban đầu
Nhập

IV. XỬ LÝ NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH
1. Mua hàng
Mua hàng Mua hàng kèm hóa đơn

P...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn phần mềm Misa - Người đăng: fomis-ltkimthoa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Hướng dẫn phần mềm Misa 9 10 710