Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn Spss

Được đăng lên bởi hthoang007
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2999 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dẫn sử dụng SPSS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SPSS
ỨNG DỤNG TRONG
NGHIÊN CỨU MARKETING

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Lê Văn Huy, Ph.D Candidate (2007 ) – Danang University of Economics, Email: huy.lv@due.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng SPSS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU
MARKETING
Ngày nay, việc ứng dụng tin học để phân tích dữ liệu trong nghiên cứu marketing là hết sức phổ
biến. Có một số phần mềm được sử dụng để phân tích dữ liệu trong nghiên nghiến marketing,
mỗi loại đều có những ưu nhược điểm nhất định. Do vậy, cần xác định phần mềm nào được sử
dụng trong quá trình phân tích để đạt được hiệu quả cao nhất.
Trong khuôn khổ học phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu phần mềm SPSS FOR WINDOWS
(Statistical Package for Social Sciences) để phân tích dữ liệu. Ưu điểm của phân mềm này là tính
đa năng và mềm dẻo trong việc lập các bảng phân tích, sử dụng các mô hình phân tích đồng thời
loại bỏ một số công đoạn (bước) không cần thiết mà một số phân mềm khác gặp phải.
Để đạt được kết quả như mong muốn, cần phải:
- Nắm vững mục tiêu nghiên cứu dự án
- Nắm vững và tuân thủ những cam kết của dự án về thời gian, chi phí, nguồn nhân lực...
Trên cơ sở xác định bảng câu hỏi và mô hình phân tích (kế hoạch phân tích dữ liệu), quá trình
nhập liệu và phân tích có thể thông qua một số công đoạn như sau:
NHẬP LIỆU:
Giao diện nhập liệu
Kích hoạt SPSS, chúng ta thấy giao diện của SPSS như sau:

hoặc:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Lê Văn Huy, Ph.D Candidate (2007 ) – Danang University of Economics, Email: huy.lv@due.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng SPSS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong đó:
+ Variable Name: tên biến (dài 8 kí tự và không có kí tự đặc biệt)
+ Type: kiểu của bộ mã hóa
+ Labels: nhãn của biến, trong phần này chúng ta có thể nhập nhiều giá trị của nhãn phù hợp với
thiết kế của bảng câu hỏi. Sau khi nhập xong mỗi trị của mã hoá, nhấn Add để lưu lại các giá trị
trên.
+ Value: Giá trị...
Hướng dn s dng SPSS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lê Văn Huy, Ph.D Candidate (2007 ) – Danang University of Economics, Email: huy.lv@due.edu.vn
1
HƯỚNG DN S DNG SPSS
NG DNG TRONG
NGHIÊN CU MARKETING
Hướng Dẫn Spss - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng Dẫn Spss - Người đăng: hthoang007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hướng Dẫn Spss 9 10 151